HomeView All Posts (Page 9)

View All Posts

Raport przedstawia wybrane wyniki badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2016/21/B/HS5/00397[1]). Projekt ten obejmował rozległe badania empiryczne nad korzystaniem z prawa, instytucji prawnych i usług prawniczych przez polskie

Środowisko adwokackie zelektryzowały w ostatnim czasie publikacje prasowe dotyczące nie tyleż głośnej sprawy, o której mówi cała Polska, lecz odnoszące się do pełnomocnika reprezentującego uczestnika sporu. Artykuły nie odnosiły się, jednakże do nakreślenia sylwetki prawnika, lecz jego „przygód” z pionem dyscyplinarnym samorządu zawodowego. Zdaniem wielu

Przeciągnęła się jak zadowolona kotka, a pierwsze promyki wiosennego słońca zatańczyły na jej ciele niczym refleksy mądrości płynące z orzeczeń Sądu Najwyższego. - No, koguciku - rzuciła miękkim głosem - zbieraj się, czas stawić czoło nowemu porankowi. Kogucik chwilę rozważał, czy zwrócić uwagę, że żarty z

- Proszę pana - perorował Ptasiński - znajdujące się tutaj pismo procesowe, zwane pozwem, zawiera szereg błędów formalnych, merytorycznych, logicznych, stylistycznych, estetycznych, a nadto wprost epatuje schoppenhauerowską erystyką, której nadużycie jednoznacznie wskazuje na brak racji po stronie autora tego pisma. Smuci mnie, z solidarności zawodowej,