System nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga zmian

RPO pisze do prezydenta w sprawie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował wystąpienie do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zdaniem Rzecznika system ten wymaga zmian.

Adam Bodnar w swoim wystąpieniu powołuje się przede wszystkim na doniesienia medialne oraz Raport końcowy z monitoringu funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych. Zdaniem RPO „system darmowej pomocy prawnej jest nieskuteczny, nieefektywny, a liczba osób korzystających z darmowych porad w ramach obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. programu jest niewielka”.

Rzecznik zwrócił także uwagę na niewłaściwie zakreślony w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255) katalog osób uprawnionych do skorzystania z darmowych porad prawnych. W opinii Adama Bodnara „Limit dochodowy przyjęty w ustawie wyklucza te grupy społeczne, które z uwagi na sytuację materialną nie są uprawnione do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej (w konsekwencji również z nieodpłatnych porad prawnych), ale jednocześnie ich sytuacja materialna uniemożliwia skorzystanie z odpłatnych porad świadczonych przez adwokatów lub radców prawnych w kancelariach.”

Krytyce Rzecznik poddał również zbyt wąsko w ustawie zakreślony zakres przedmiotowy – ustawa nie przewiduje bowiem możliwości uzyskania porady na etapie sądowym oraz nie przewiduje możliwości sporządzenia pism w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Rozwiązaniem, które zdaniem RPO mogłoby być wzięte pod rozwagę jest wprowadzenie tzw. „instytucji pierwszego kontaktu”. W niniejszej instytucji pierwsze spotkanie miałoby odbywać się wpierw z osobą (niekoniecznie prawnikiem), która wstępnie rozpoznałaby problem, a następnie wskazywałaby jakie kroki podjąć i do kogo się udać w pierwszej kolejności.
Rzecznik zwrócił się do Prezydenta z prośbą o ustosunkowanie się do zagadnień poruszonych w wystąpieniu, jednocześnie występując z prośbą o wskazanie kierunków i zakresu zmian w ustawie, planowanych w ramach zapowiadanych prac legislacyjnych.

Więcej na ten temat na stronie RPO.

[FK]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.