Spot promujący adwokatów z Izby Adwokackiej we Wrocławiu w środkach masowego przekazu, adw. Andrzej Grabiński

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Naczelna Rada Adwokacka w dniu 4 kwietnia 2016 r. rozpoczęła kampanię wizerunkową w skali kraju, przekazując zainteresowanym Izbom materiały reklamowe w postaci stojaków, plakatów oraz ulotek. Z badań opinii publicznej wynika,  że zawód adwokata kojarzony jest przede wszystkim z występowaniem przed sądem, w charakterze obrońcy i pełnomocnika. Istnieje niska świadomość społeczna udziału adwokata w postępowaniach administracyjnych i mediacjach. Celowym jest  zatem umieszczanie materiałów reklamowych w siedzibach starostw powiatowych i gminach,  a zatem tam gdzie istnieje możliwość pozyskania potencjalnego klienta, nie zaś w sądach i prokuraturach. Dotyczy to oczywiście obszaru działania całej Izby. Podjąłem stosowne rozmowy i po uzyskaniu akceptacji rozpoczniemy rozpowszechnianie tych materiałów.

ORA uznała, że nasza Izba powinna z własnej inicjatywy przeprowadzić akcję wizerunkową w środkach masowego przekazu. Wpisuje się to w moją koncepcję, o której pisałem na naszej stronie internetowej w dniu 18 marca 2016 r.,  której fragment przytaczam:

Zasadnym wydaje się rozważenie obniżenia składki na fundusz administracyjny NRA do kwoty 40 zł miesięcznie. Pozwoliłoby to na utworzenie tzw. „izbowego funduszu wizerunkowego”. W Izbie Wrocławskiej byłaby to kwota ok. 120.000 zł rocznie, a zatem wystarczająca na racjonalne gospodarowanie środkami w obrębie wszystkich miejscowości na obszarze działania naszej Izby, tj. Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów, czy też nieco mniejsze jak np. Jawor, Złotoryja, Oleśnica, Oława, Trzebnica, Środa Śląska, Strzelin, Milicz, Wołów, Góra.

Na  posiedzeniach plenarnych NRA będę przekonywać dziekanów innych Izb o sensowności podjęcia uchwały mającej na celu akceptację mojego pomysłu i pozyskania środków na kampanię wizerunkową w poszczególnych Izbach.

Dzisiaj rozpoczęto wdrażanie kampanii wizerunkowej naszej Izby w środkach masowego przekazu, co jest możliwe dzięki wygospodarowaniu przez ORA w tej kadencji  środków finansowych. Wykupiliśmy domenę www.znajdzadwokata.com, która pozwala potencjalnym klientom na wyszukanie adwokata, członka naszej Izby.

Zawarliśmy umowy na emisję spotów informacyjnych w okresie od 16-31 maja 2016 r. z:

  • TVP SA Oddział we Wrocławiu  –  10 emisji,
  • Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią we Wrocławiu Radio Wrocław SA  –  70 emisji.

Pragnę zauważyć, że spoty informacyjne w telewizji i radiu są nowatorskim przedsięwzięciem w skali wszystkich Izb, a także pierwszym w historii naszej Izby. Dziękuję Koledze Patrykowi Wróblowi za zaangażowanie w realizację projektu.

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.