gościnnie: Czas wyborów, czas zmian, adw. Rajmund Kietliński, adw. Jakub Orłowski, Marcin Trzeciak

Szybko zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że jesteśmy jako ludzie stawiani przed dylematem, czy chcemy dopasować się do otaczającego nas świata, czy zamkniemy się i zostaniemy w wygodnym i znanym dobrze otoczeniu. Uwaga natury ogólnej dotyczy również adwokatów, którzy od pewnego już czasu stoją przed dylematem, czy trzymać się mocno schematów i standardów utrwalanych przez dziesięciolecia, czy spróbować wyjść naprzeciw problemom dnia codziennego oraz potrzebom samych adwokatów i społeczeństwa. Odpowiedź wydaje się prosta, choć nie oczywista, ale strach przed zmianami bywa silniejszy. Dlatego jako grupa młodych adwokatów z obszaru Dolnego Śląska wychodzimy z propozycją wprowadzenia dla naszego wspólnego dobra, jako środowiska stopniowych zmian w modelu funkcjonowania samorządu adwokackiego.

W tym celu proponujemy m.in. następujące rozwiązania:

  1. Wprowadzenie transparentności w przydzielaniu spraw z urzędu poprzez stworzenie listy z której w kolejności byłyby przydzielane sprawy tak, aby powstał sprawiedliwy system podziału tychże spraw.
  2. W oparciu o system informatyczny stworzenie narzędzia za pomocą, którego ORA Wrocław będzie mogła gromadzić informacje na temat wszelkich przetargów dotyczących obsług prawnych na terenie Dolnego Śląska – celem wsparcia adwokatów naszej Izby.
  3. Intensywna polityka pozyskiwania klientów przez radców prawnych poprzez liberalizację reklamy zawodowej powinna stanowić również powód do wzmożonej dyskusji dotyczącej sposobów zwiększenia konkurencyjności nas jako adwokatów po to, aby w przyszłości uniknąć problemu braku klientów.
  4. Wprowadzenie zmian w systemie szkolenia adwokatów i aplikantów adwokackich poprzez położenie również nacisku na rozwój umiejętności pozaprawnych takich jak przykładowo prowadzenia negocjacji, autoprezentacja, rozwiązywania konfliktów etc.
  5. Budowanie zaufania oraz rozpowszechnianie renomy adwokatury wśród obywateli poprzez komunikację za pomocą internetu, utrwalanie i rozpowszechniania pozytywnej opinii o zawodzie adwokata.
  6. Organizacja dni otwartych porad prawnych cyklicznie, a nie raz do roku.
  7. Utworzenie stanowiska (rzecznik) w ORA Wrocław w zakresie składania skarg na sposób działania organów ścigania np. naruszenia prawa do obrony i podejmowanie interwencji przez ORA.
  8. Stworzenie kompletnego systemu informatycznego w celu uporządkowania informacji o posiadanych sprawach z urzędu, powiadomień z ORA, stanu zaległości itp.

Powyższe postulaty mają charakter przykładowy i w naszej ocenie stanowią punkt wyjścia do dalszej dyskusji.

Naszą motywacją jest ewolucja a nie rewolucja. Uszanowanie zasad i wartości adwokatury powinno zmierzać do budowania silnego i zjednoczonego środowiska, bo stagnacja i brak perspektyw będzie hamulcem dla dalszego rozwoju. Zachęcamy kolegów i koleżanki do wymiany poglądów oraz przedstawienie własnych pomysłów na temat kierunku zmian na naszej stronie na facebook’u – Młodzi Adwokaci Dolnego Śląska.

adw. Rajmund Kietliński,

adw. Jakub Orłowski

adw. Marcin Trzeciak

logo-2

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.