gościnnie: Aktywny samorząd, adw. dr Renata Kopczyk, adw. Witold Rosmus, adw. dr Olgierd Pankiewicz, adw. Michał Lachowicz

Czas zbliżających się w izbach adwokackich wyborów samorządowych to niewątpliwie chwila wzmożonych działań osób, które zabiegają o korzystny wynik wyborczy. Dla pozostałych adwokatów – jako dokonujących wyboru – to przede wszystkim czas refleksji nad tym, co było oraz nad tym, co chcielibyśmy, aby miało miejsce w kolejnych czterech latach. Niewątpliwie nasze wyobrażenie o Adwokaturze w 2013 roku było dalekie od Adwokatury, jaką chcielibyśmy widzieć  w roku 2020.

W naszej wrocławskiej izbie czas przedwyborczy przebiega w niecodziennej atmosferze, co jest zasługą zarówno szeroko rozumianych mediów społecznościowych, jak i strony internetowej www.pokojadwokacki.pl,  dzięki którym możemy dokładniej zastanowić się nad  wizjami adwokatury przedstawianymi przez aktualnego Dziekana ORA Andrzeja Grabińskiego oraz kandydata na Dziekana ORA Andrzeja Malickiego, a tym samym sprecyzować swoje oczekiwania wobec samorządu.

Bez wątpienia z ostatnich trzech lat zapamiętamy spotkania Koła Przyjaciół Czworonogów w nowych salach wykładowych budynku Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Zapamiętamy także utrwalone na płytach CD szkolenia przeprowadzone w ramach programu doskonalenia zawodowego Idea.

Tuż przed samym końcem kadencji, z zaskoczeniem, doświadczyliśmy wielu inicjatyw ze strony władz, takich jak:  interakcja z członkami izby za pośrednictwem   portalu społecznościowego facebook, konkursy dla członków izby oraz nagrywane przemówienia reprezentantów samorządu zawodowego, a także wyjazdy szkoleniowe, spotkania integracyjne – z najważniejszym wydarzeniem w tle w postaci Pierwszego Pikniku Wrocławskiej Palestry. Inicjatywę samorządu łączyć będziemy także z  potencjalnie uzyskanymi rabatami na paliwo i garnitury dostępnymi na hasło „ADWOKACI”.

Wzmożone działania samorządu nieuchronnie skłaniają nas do pewnej refleksji nad tym, dokąd zmierzamy, kim jesteśmy i kim chcemy być.

Niezależnie od podejmowanych działań przez władze samorządowe, wszyscy adwokaci – zarówno początkujący jak i doświadczeni, wrocławscy i spoza Wrocławia, kobiety i mężczyźni, pracujący w indywidualnych kancelariach adwokackich, jak i rozbudowanych zespołach  – na co dzień mierzą się  z podobnymi problemami. Zadajemy sobie dziś pytanie o to, jaką rolę pełnić powinien obecnie samorząd – względem adwokatów, ale także sądów i społeczeństwa; w jakiej wysokości  powinny być opłacane i na co przeznaczane składki adwokackie, jakie jest praktyczne znaczenie legitymacji adwokackiej, na czym powinien polegać system doskonalenia adwokatów, jak powinien wyglądać sposób komunikacji członków naszej izby, jak powinna wyglądać integracja środowiska adwokackiego, środowisk prawniczych oraz środowisk zawodów zaufania publicznego, jak powinien być kreowany wizerunek nas adwokatów Izby Wrocławskiej. Zastanawiamy się także nad sprawami stanowiącymi dotychczas temat tabu, takimi jak transparentny system przyznawania spraw z urzędu, program wzajemnej pomocy dla adwokatów rozpoczynających działalność zawodową, przebywających na zwolnieniu chorobowym czy znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych.

Mecenas Andrzej Malicki mierzy się z tymi pytaniami przede wszystkim w aspekcie praktycznym, podejmując działania, jako adwokat osobiście odpowiedzialny za kształt Adwokatury. Swoją wizję przedstawia nam też do oceny i polemiki w artykułach umieszczonych na stronie pokoju adwokackiego i www.dziekan2016.wroclaw.pl.

Wrocławska palestra potrzebuje rzeczowej krytyki, przede wszystkim wewnętrznej. Doraźne pomysły, takie jak piknik przedwyborczy, czy też promocja na garnitury nie rozwiązują naszych realnych, codziennych problemów. Fakt, że wskazane wyżej pytania nie zostały postawione w 2013 roku nie oznacza bynajmniej, że nie powinniśmy stawiać ich teraz i szukać na nie odpowiedzi  już w dniu 11 czerwca 2016 roku. Mamy szansę nadawać kształt naszej izbie poprzez żywy, aktywny udział w samorządzie – współpracując z Dziekanem i Okręgową Radą Adwokacką wybranymi w dniu 11 czerwca 2016 roku.

Z oczywistych względów legitymacja adwokacka powinna znaczyć więcej i to nie w sensie możliwości uzyskania większego rabatu na garnitury. Powinna ona stanowić prestiżową kartę gwarantującą m.in. preferencyjne świadczenia medyczne dla członków izby oraz ich rodzin, czy umożliwiającą udział w wydarzeniach kulturalnych Europejskiej Stolicy Kultury 2016 roku.

Z uwagi na wzrost liczby adwokatów, różnorodność potrzeb rynkowych, a także wysokie oczekiwania względem jakości świadczonych przez nas usług samorządowe szkolenia uwzględniać powinny potrzebę specjalizacji. Konieczne dziś staje się uwzględnienie postulatów dotyczących tworzenia sekcji zrzeszających adwokatów zainteresowanych lub specjalizujących się w określonych, konkretnych, często wąskich  dziedzinach prawa. Istotne jest stworzenie przejrzystego systemu powiadamiania o zleceniach, przetargach, specjalizacjach koleżanek i kolegów, umożliwiającego nam wykorzystanie wspólnego potencjału do konkurowania z kancelariami sieciowymi, doradcami prawnymi i radcami prawnymi.

Dotychczasowy system przyznawania spraw z urzędu budzi szereg wątpliwości. Wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego przydzielającego sprawy z urzędu powinno być priorytetowym założeniem nowo wybranego samorządu chociażby z tego względu, aby nie było konieczności udzielenia informacji kto, do ilu i do jakich spraw został wyznaczony. Na te pytania nie oczekujemy odpowiedzi od obecnych władz samorządu, albowiem naszym celem nie jest rozliczanie kogokolwiek za cokolwiek, ale jedynie skupienie się na potrzebnych zmianach.

Należy efektywnie inwestować składki członkowskie, tak by obciążani nimi członkowie naszej izby odczuli z tego tytułu wymierne korzyści. Rynek usług prawniczych dotknięty został licznymi ograniczeniami – działają na nim firmy wyspecjalizowane w świadczeniu m.in. usług odszkodowawczych, czy windykacyjnych. Z uwagi na zawężoną możliwość reklamy, indywidualni adwokaci pozostają na straconej pozycji w walce o klienta, dlatego też powinniśmy tworzyć silną markę Adwokatury Dolnośląskiej, która promowałaby w każdy dozwolony sposób świadczone przez nas usługi.

Jeden adwokat nie jest wyłącznie konkurentem drugiego. Tylko razem pokazują pełny wizerunek adwokatury i jeśli będzie to bogaty obraz, skorzystają na tym wszyscy. Obecnie wszyscy stoimy przed nowymi wyzwaniami, dlatego samorząd – którego skład już wkrótce na nowo zostanie wybrany – nie będzie mógł skupiać się na dotychczasowych celach. Z wyżej wskazanych względów tak ważna jest nasza obecność w dniu 11 czerwca 2016 roku, albowiem tylko od nas zależy kim i gdzie będziemy w roku 2020.

adw. dr Renata Kopczyk

adw. Witold Rosmus

adw.  dr Olgierd Pankiewicz

adw. Michał Lachowicz

unspecified-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.