Prokurator Regionalny we Wrocławiu przeprasza adwokata Krzysztofa Łopatowskiego

Prokurator Regionalny we Wrocławiu przeprasza

adwokata Krzysztofa Łopatowskiego

za naruszenie jego dóbr osobistych

spowodowane wadliwym prowadzeniem przeciw niemu postępowania karnego w sprawie Ap V Ds 4/10 Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, które to postępowanie, co do zarzutu z art. 286 par. 2 k.k. zakończyło się umorzeniem, z uwagi na to, że zarzucany Krzysztofowi Łopatowskiemu czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego (sygn. akt: II K 1607/10 Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim).
W pozostałym zakresie Krzysztof Łopatowski został uniewinniony.
16807696_1334092233315284_7186542603508760200_n
Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.