Niusy dnia, 20/12/16

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło uchwałę w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału – zostali nimi sędziowie Julia Przyłębska i Mariusz Muszyński. Sędzia Julia Przyłębska zajmuje obecnie stanowisko p.o. Prezesa. Ośmioro sędziów odmówiło udziału w głosowaniu.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Wróbel zrezygnował ze sprawowania urzędu. Jak sam wskazuje, zamierza wrócić do orzekania w Sądzie Najwyższym.

Zgodnie z komunikatem Biura Prasowego Sejmu przestały obowiązywać ostatnio ogłoszone zmiany w dostępie dziennikarzy do budynku Sejmu.
Przed Sejmem trwa manifestacja, poprzedzona protestacyjnym marszem przeciwko powierzeniu sędzi Julii Przyłębskiej stanowiska p.o. Prezesa TK.
Wybrani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński, Lech Morawski i Henryk Cioch, do tej pory – zgodnie ze stroną internetową Trybunału –  “oczekujący na podjęcie obowiązków sędziowskich”, uzyskali status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast do tej pory “oczekujący na przyjęcie ślubowania” sędziowie Roman Hauser, Andrzej Jakubecki i Krzysztof Ślebzak nie są już wymienieni w składzie sędziów TK. 
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że w porządku obrad Senatu znajdą się ustawy uchwalone przez Sejm w piątek, podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej.
oprac. Natalia Świerkowska
Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.