Home2015 (Page 3)

grudzień 2015

Ułaskawienie to nie tylko kwestia smaku. Ostatni tydzień przyniósł zdarzenia, których nie doświadczaliśmy od ponad 25 lat. Ułaskawienie czterech oskarżonych w trakcie trwającego procesu karnego. Uchwalenie w trybie charakterystycznym dla stanu wyjątkowego ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, błyskawiczne jej podpisanie przez Prezydenta i niezwłoczna promulgacja. Prawo stało

W tym roku przypada 68. rocznica dwóch procesów zbrodniarzy załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, największego w okresie hitlerowskiej okupacji Europy zespołu obozów koncentracyjnych i zagłady, usytuowanego w Oświęcimiu i jego okolicy, w którym zginęło ok. 1,5 mln więźniów. Oba toczyły się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Pierwszy proces odbywał się w

W związku z upływem kadencji trzech spośród sędziów TK, na podstawie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, poprzedni Sejm miał prawo dokonania wyboru ich następców. Ustawa, która weszła w życie 30 sierpnia, rozszerzyła te kompetencje na wybór kolejnych dwóch sędziów, w miejsce tych, których

W połowie lat 50 X wieku komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej zaczął doznawać pierwszych uszczerbków, dla których początkiem była śmierć Stalina (1953 r.).W Polsce słychać było, choć początkowo nieśmiałe, ale mimo wszystko - krytyczne głosy wobec służby bezpieczeństwa. Nasiliły się one znacznie po wystąpieniu tow. Nikity Chruszczowa, zdaniem którego