Home2015 (Page 4)

listopad 2015

Polityka w sądach i w prokuraturze wyrzuci z nich sprawiedliwość   Wykrakaliśmy. Jeszcze niedawno na łamach DGP apelowaliśmy o współdziałanie środowiska prawniczego oraz debatę nad kierunkami reformy wymiaru sprawiedliwości oraz rynku pomocy prawnej. Akcentowaliśmy, że nasza pasywność oznaczać może stworzenie pustego miejsca, które wypełnione zostanie niezwłocznie oraz,

W dniu 13/11/15 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się obrady Okrągłego stołu w  sprawie zwalczania mowy nienawiści w Internecie. Założeniem organizatorów, było omówienie problematyki mowy nienawiści wobec wszystkich osób, które jej doświadczają z jakiejkolwiek przyczyny zwłaszcza masowemu hejtowi, który uniemożliwia reakcję dotkniętemu nim obywatelowi. Celem

Nie jestem zapalonym kibicem siatkówki, dlatego całkiem przypadkowo trafiłam niedawno na krótką wypowiedź Marcina Możdżonka, środkowego naszej narodowej kadry, dotyczącą meczu ze Słowenią. Siatkarz, nie wchodząc w szczegółową analizę poszczególnych momentów, powiedział krótko: narzekanie jest nam niepotrzebne.   Proste, prawda?   Tymczasem, przeglądając pobieżnie wypowiedzi kolegów adwokatów na rozmaitych

Niezły bigos, czyli podsumowanie tygodnia.   Dawno nie było tak bogatego w wydarzenia prawnicze tygodnia.   Moje zainteresowanie wzbudził głos kolegi Andrzeja Nogala na łamach Pokoju Adwokackiego, w tekście w którym w kontekście wymiaru sprawiedliwości i losów Adwokatury zaapelował o kredyt zaufania dla nowej ekipy wchodzącej na Wiejską. O

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o broni i amunicji ustawodawca dopuścił użyczanie amunicji pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń łowiecką lub sportową. Użyczenie to umowa uregulowana w art. 710–719 kodeksu cywilnego. Polega ona na oddaniu indywidualnie oznaczonej rzeczy do używania. Umowa taka może być zawarta