Wymiar sprawiedliwości, z różnych perspektyw, Marcin Czapliński

Niezwiązani z. : sitwa prokuratorsko-adwokacko-sędziowska, kolejki jak w enefzet, cała góra pieniędzy, sędzia – który nigdy nie jest miły, a protokolant patrzy spod byka, wyroki nigdy nie są sprawiedliwe, a prokurator zawsze nosi okulary, które zdejmuj, gdy wstaje (jak w serialu), adwokat na sali jest słaby, bo nie jeździ 24h na dobę po mieście szukając dowodów, które do góry nogami wywrócą proces, którego następny termin nie jest za dwa dni tylko za 4 miesiące. Przy sprzyjających okolicznościach.
Związani z. : Sędziowie: oni wszyscy (mają na myśli wszystkich) nic nie wiedzą. Adwokaci: my wiemy, oni też, ale my wiemy lepiej. Prokuratorzy: to my rozdajemy karty.
A co widać stojąc lekko z boku, na krawężniku? Olbrzymie opłaty sądowe, sądy zapchane nierównomiernie, przedostające się do mediów skandaliczne wyroki trzeciej władzy, miliony głosów z gotową receptą na idealny przepis na nowy wymiar. Wymiar sprawiedliwości.
Tylko jak go zmienić, nie dając szans na zmianę?
Marcin Czapliński

 

In English for my readers who can’t speak Polish but still want to read:)

For  the Outsiders: the prosecutor -attorney-judge clique; lines longer than at National Health Service; heaps of money; judge, who is never kind; clerk, who looks at you with suspicion; verdicts, which are never just;  prosecutor, who always takes off his glasses while standing up (just like in TV series); attorney, who is always unprepared, because he doesn’t spend 24 hours a day driving around the city looking for a ground-breaking and earth-shaking evidence; trial that is postponed not by two weeks, but for four months.
For the Insiders: Judges think that nobody knows anything (and they mean nobody);
Attorneys think that they know everything better than anybody else; Procecutors think that everybody else is playing by their rules.
What a passer-by sees: huge cost of legal bureaucracy; inefficient work planning; scandalous verdicts of lesser importance leaking to the media; milions of opinions with a ready recipee for a better future.
Marcin Czapliński
11796338_486178508211856_4661597555918531989_n
Share Post
Written by

Prawnik, doktorant. Bezbłędnie dostrzega niesprawiedliwość i bezwzględnie ją piętnuje. Nie umie odmówić pomocy. Bez względu na to, jak późno by nie było, nigdy nie odsyła z kwitkiem, zapraszając innym razem.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.