Home2015listopad

listopad 2015

W tym roku przypada 68. rocznica dwóch procesów zbrodniarzy załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, największego w okresie hitlerowskiej okupacji Europy zespołu obozów koncentracyjnych i zagłady, usytuowanego w Oświęcimiu i jego okolicy, w którym zginęło ok. 1,5 mln więźniów. Oba toczyły się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Pierwszy proces odbywał się w

W związku z upływem kadencji trzech spośród sędziów TK, na podstawie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, poprzedni Sejm miał prawo dokonania wyboru ich następców. Ustawa, która weszła w życie 30 sierpnia, rozszerzyła te kompetencje na wybór kolejnych dwóch sędziów, w miejsce tych, których

W połowie lat 50 X wieku komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej zaczął doznawać pierwszych uszczerbków, dla których początkiem była śmierć Stalina (1953 r.).W Polsce słychać było, choć początkowo nieśmiałe, ale mimo wszystko - krytyczne głosy wobec służby bezpieczeństwa. Nasiliły się one znacznie po wystąpieniu tow. Nikity Chruszczowa, zdaniem którego

Polityka w sądach i w prokuraturze wyrzuci z nich sprawiedliwość   Wykrakaliśmy. Jeszcze niedawno na łamach DGP apelowaliśmy o współdziałanie środowiska prawniczego oraz debatę nad kierunkami reformy wymiaru sprawiedliwości oraz rynku pomocy prawnej. Akcentowaliśmy, że nasza pasywność oznaczać może stworzenie pustego miejsca, które wypełnione zostanie niezwłocznie oraz,

W dniu 13/11/15 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się obrady Okrągłego stołu w  sprawie zwalczania mowy nienawiści w Internecie. Założeniem organizatorów, było omówienie problematyki mowy nienawiści wobec wszystkich osób, które jej doświadczają z jakiejkolwiek przyczyny zwłaszcza masowemu hejtowi, który uniemożliwia reakcję dotkniętemu nim obywatelowi. Celem