Home2015listopad (Page 2)

listopad 2015

Nie jestem zapalonym kibicem siatkówki, dlatego całkiem przypadkowo trafiłam niedawno na krótką wypowiedź Marcina Możdżonka, środkowego naszej narodowej kadry, dotyczącą meczu ze Słowenią. Siatkarz, nie wchodząc w szczegółową analizę poszczególnych momentów, powiedział krótko: narzekanie jest nam niepotrzebne.   Proste, prawda?   Tymczasem, przeglądając pobieżnie wypowiedzi kolegów adwokatów na rozmaitych

Niezły bigos, czyli podsumowanie tygodnia.   Dawno nie było tak bogatego w wydarzenia prawnicze tygodnia.   Moje zainteresowanie wzbudził głos kolegi Andrzeja Nogala na łamach Pokoju Adwokackiego, w tekście w którym w kontekście wymiaru sprawiedliwości i losów Adwokatury zaapelował o kredyt zaufania dla nowej ekipy wchodzącej na Wiejską. O

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o broni i amunicji ustawodawca dopuścił użyczanie amunicji pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń łowiecką lub sportową. Użyczenie to umowa uregulowana w art. 710–719 kodeksu cywilnego. Polega ona na oddaniu indywidualnie oznaczonej rzeczy do używania. Umowa taka może być zawarta

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy rozpoznał skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Prezydium NRA (zalecającą formy ewentualnego protestu adwokatów), uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu o nieprzekazywaniu list obrońców prezesom Sądów oraz uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie co do zobowiązania przeprowadzenia protestu adwokatów wobec stawkom za pomoc

Zważywszy, że mamy za sobą wybory parlamentarne, a w dyskusji (głównie internetowej) podnoszony jest często argument, iż Adwokatura, a co za tym idzie - także - adwokaci powinni być apolityczni, nakreślmy pokrótce jak niegdyś wyglądał udział członków samorządu adwokackiego w życiu politycznym.   W przeddzień wybuchu 2. wojny światowej,