#protest adwokatów

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy rozpoznał skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Prezydium NRA (zalecającą formy ewentualnego protestu adwokatów), uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu o nieprzekazywaniu list obrońców prezesom Sądów oraz uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie co do zobowiązania przeprowadzenia protestu adwokatów wobec stawkom za pomoc prawną świadczoną z urzędu.

 

Sprawy rozpoznawane były na dwóch salach, przez dwa składy sędziowskie. Uchwała NRA i ORA w Opolu rozpoznawane były wspólnie, uchwała Izby Adwokackiej w Warszawie – oddzielnie. We wszystkich przypadkach, zdaniem Sądu Najwyższego, uchwały zostały podjęte niezgodnie z prawem, bowiem jak wynika z art. 21 pkt 3 ustawy Prawo o Adwokaturze, „adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu”.

 

Uchwała Prezydium NRA została uchylona w części, tj. w zakresie zalecanych form protestu adwokatów. Sąd Najwyższy nie zdecydował się na to, aby uchylić uchwałę w części, w której NRA wyraża niezadowolenie w związku z tym, iż rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości nie przyniosły zasadniczych zmian w kwestii podejścia resortu do realnych zmian wynagrodzeń profesjonalistów za sprawy prowadzone z urzędu. Cóż, protest nie był możliwy, możliwe jest jednak wyrażenie (teoretycznego) niezadowolenia.

 

Adwokat winien zatem świadczyć pomoc prawną z urzędu. Zdaniem Sądu Najwyższego to, za jakie stawki nie jest sprawą najistotniejszą.

 

logo-2

Udostępnij wpis
Autor:

Adwokot, to adwokot

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ