Home2015 (Page 5)

listopad 2015

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy rozpoznał skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Prezydium NRA (zalecającą formy ewentualnego protestu adwokatów), uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu o nieprzekazywaniu list obrońców prezesom Sądów oraz uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie co do zobowiązania przeprowadzenia protestu adwokatów wobec stawkom za pomoc

Zważywszy, że mamy za sobą wybory parlamentarne, a w dyskusji (głównie internetowej) podnoszony jest często argument, iż Adwokatura, a co za tym idzie - także - adwokaci powinni być apolityczni, nakreślmy pokrótce jak niegdyś wyglądał udział członków samorządu adwokackiego w życiu politycznym.   W przeddzień wybuchu 2. wojny światowej,