Kredyt zaufania, adw. Andrzej Nogal

W Polsce nastąpiła radykalna zmiana ekipy rządzącej. W tej sytuacji istnieje obawa, że środowisko adwokackie zostanie wciągnięte w rozgrywki polityczne o nie nasze, adwokackie, interesy i ustępująca opcja będzie chciała nas wykorzystać jako narzędzie do walki politycznej. Nie dajmy się w to wciągnąć, a nową ekipę w Ministerstwie Sprawiedliwości oceniajmy po jej rzeczywistych działaniach, a nie doraźnych sympatiach politycznych. Bo sympatie są zmienne, a nasze, adwokackie, interesy stałe.

 

 

Stało się. 25 października zakończyła się w Polsce era rządów Platformy Obywatelskiej. Jeszcze pół roku temu wydawało się, że PO będzie rządzić Polską tysiąc lat, a tymczasem z woli demokracji partia ta zasili ławy opozycji. Nie ma przy tym znaczenia jej względna siła parlamentarna. Z uwagi na samodzielne rządu Prawa i Sprawiedliwości nie ma bowiem już znaczenia, czy PO jako liderzy opozycji mają 1 czy 224 mandaty. Tak czy owak opozycja będzie ograniczona jedynie do pobierania diet i gardłowania przeciwko przedłożeniom rządowym. A to można robić i poza Sejmem.

 

 

Czy adwokaci mają czego żałować? Niektórzy-związani ideowo z odchodzącą władzą, bądź korzystający z lukratywnych zleceń z pewnością tak. Ale reszta … Uczucia pozostałych są bardziej zniuansowane. Platforma Obywatelska powstała jako partia klasy średniej. Naturalnym więc jej oparciem byli urzędnicy, drobni przedsiębiorcy, wolne zawody, w tym prawnicze. Grupy te w, swej masie, poparły PO osiem i cztery lata temu. Licząc przy tym, rzecz jasna, na poparcie przez PO ich postulatów. Niektóre środowiska – np. nauczyciele sporo pod rządami PO zyskały. Inne mniej, a adwokaci  zgoła stali się obiektem szykan i represji. Zaostrzono nam przecież radykalnie odpowiedzialność dyscyplinarnie, a jednocześnie poluzowano jeszcze bardziej kryteria dostępu do zawodu, obniżając wymogi egzaminacyjne. Pojawiło się też szereg przepisów wymierzonych bezpośrednio w adwokatów. Zamiast postulowanej od lat podwyżki wynagrodzeń za reprezentację z urzędu zaproponowano nam obniżkę w nowym rozporządzeniu! Trudno to było odebrać inaczej niż szyderstwo! Do tego doszło uderzenie w rynek spraw z wyboru. Od lipca każdy ma prawo do obrońcy z urzędu, a rynek porad prawnych został podminowany tzw. ustawą pakamerową. W myśl jej praktycznie całe społeczeństwo będzie miało prawo do bezpłatnych porad prawnych, a przy tym udzielanych przez nieprofesjonalistów. Uraczono nas też kasami fiskalnymi. Głos adwokatów był przy tym ignorowany, a przedstawianie naszych racji rządzącym było istnym śpiewem przed głuchymi.

 

Do tego doszły demagogiczne zmiany przepisów pod dyktando bieżącego krzyku mediów. Tak zmieniano z dnia na dzień nawet prawo karne i cywilne, łamiąc przy tym podstawowe reguły cywilizowanego świata wprowadzając np. pozbawienie wolności bez wyroku sądowego na mocy tzw. ustaw o bestiach. Widzieliśmy też faworyzowanie banków w sporach z konsumentami i długą listę zaniedbań legislacyjnych we wdrażaniu instytucji prawnych chroniących konsumentów. Bez poczucia żenady zdezawuowano instytucję rzecznika praw obywatelskich. W ostatniej zaś chwili przed utratą władzy rządząca opcja urządziła istny skok na Trybunał Konstytucyjnym, obsadzając w nim awansem swoich wybrańców, chociażby nawet ich kwalifikacje były wątpliwe. Zapewne ta akcja PO będzie jeszcze długo odbijać się Polsce czkawką, a przywrócenie autorytetu Trybunałowi Konstytucyjnemu zajmie pokolenia, o ile jest jeszcze możliwe.

 

Tak, ustępująca władza udowodniła po wielokroć, że głucha jest na postulat dialogu społecznego, oraz, że adwokaci nie mogą po niej spodziewać się niczego dobrego. W tej sytuacji zmiana ekipa rządzącej daje nadzieję, że głos adwokatów będzie lepiej słyszany, a relacje na linii Ministerstwo Sprawiedliwości – Adwokatura zostaną zresetowane i nasze poglądy będą w większej mierze uwzględniane przez nowe kierownictwo resortu. Pewną wskazówką, że Adwokatura będzie lepiej widziana przez rządzących jest fakt, że w nowym Sejmie będzie 11 adwokatów, w tym 9 w klubie Prawa i Sprawiedliwości (tylko jeden w PO). Z tychże przyczyn uważam, że zarówno szeregowi adwokaci, jak i władze Adwokatury powinny dać nowej ekipie kredyt zaufania, podjąć z nią rzeczowy dialog i dopiero po jego wynikach ocenić, czy nowy rząd zasługuje na nasze zaufanie.

 

Adwokat Andrzej Nogal

 

1568402-andrzej-nogal-adwokat

Share Post
Written by

adwokat, postać ze wszech miar kontrowersyjna, wywołuje skrajne emocje (być może dlatego, że niekiedy wyraża skrajne poglądy)

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.