Rezygnacja adw. Grzegorza Majewskiego z funkcji Dziekana ORA w Warszawie

csvpkrwwaaqnli9-jpg-large

Dziekan ORA w Warszawie adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji Dziekana ORA w Warszawie.  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powierzyła pełnienie funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (uchwała nr 55/2016 NRA z dnia 15 stycznia 2016 r.) Wicedziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Katarzynie Gajowniczek – Pruszyńskiej.

 

 


 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.