Materiały do pobrania dla kandydatów na aplikację adwokacką

Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości egzamin wstępny na aplikację adwokacką został wyznaczony na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.  Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach okręgowych rad adwokackich. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. i nie podlega przywróceniu.

Wiemy, że wiele osób ma kłopot z przygotowaniem kompletu dokumentów wymaganych na mocy ustawy oraz wskazanych w ogłoszeniu. Główna wątpliwość dotyczy tego, czy należy złożyć CV, czy też życiorys, a jeśli życiorys – to zawodowy, czy innego rodzaju. Warto zatem przypomnieć, że życiorys, to nie jest to samo co życiorys zawodowy, czyli CV.

Aby ułatwić Państwu skompletowanie dokumentacji przygotowaliśmy dla Was wzory (w pdf i w wersji edytowalnej). Będzie nam miło, jeśli zechcecie je ściągnąć i wykorzystać!

Powodzenia na egzaminie!

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.