Home2016czerwiec

czerwiec 2016

STANOWISKO Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia  24 czerwca 2016 r. w głosowaniu obiegowym zarządzonym na podstawie § 2 pkt 10 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich z dnia 15.01.2016 r. (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 55/2016) Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie  przyjęła następujące stanowisko Adwokaci na rzecz realnego dostępu

W związku z opublikowaniem projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (projekt z dnia 4 czerwca 2016 r.), Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach postanowiła podjąć uchwałę o następującej treści: Projektowane obniżenie wysokości stawek za czynności adwokackie nie służy jakimkolwiek racjonalnym celom o znaczeniu ogólnospołecznym. Jest

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego przechodzi do kolejnej fazy. Mimo zapewnień przedstawicieli aktualnej większości parlamentarnej o braku naruszeń podstawowych wartości demokratycznego państwa prawnego, opartych na przekonaniu, że większość wybrana w demokratycznej procedurze uprawniona jest do wprowadzania każdej zmiany, z punktu widzenia reguł demokratycznego państwa prawnego sprawa

Kierując od trzech lat Komisją ds. Współpracy z zagranicą, działającą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, chciałabym podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami odnośnie współpracy międzynarodowej a także przybliżyć powody, które kształtowały w tym okresie rodzaj działań podjętych przez ORA Kraków w ramach zarówno uwiarygodnienia