Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

W związku z opublikowaniem projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (projekt z dnia 4 czerwca 2016 r.), Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach postanowiła podjąć uchwałę o następującej treści:

Projektowane obniżenie wysokości stawek za czynności adwokackie nie służy jakimkolwiek racjonalnym celom o znaczeniu ogólnospołecznym. Jest wyłącznie wyrazem populistycznej propagandy kosztem już spauperyzowanego i pozbawionego wpływów politycznych środowiska prawniczego. W rzeczywistości godzi w interes zwykłego klienta ,który poniósł koszt prowadzenia sprawy, wygrał ją z nie uzyska pełnej refundacji poniesionych kosztów zasądzonych od przeciwnika.

Projekt pomija porównanie wysokości stawek z pracochłonnością poszczególnych kategorii spraw.

Częścią społeczeństwa do której odwołuje się uzasadnienie projektu jest również ta grupa młodych adwokatów ,dla których pod hasłem otwarcia dostępu do zawodu i deregulacji stworzono wizję sukcesu zawodowego a obecnie w zderzeniu z rzeczywistością, nie jest w stanie uzyskać przychodów nawet równoważących koszty funkcjonowania kancelarii. Uzasadnienie wykorzystuje wyliczenia statystyczne nie mające niczego wspólnego ani z uczciwym badaniem statusu majątkowego osób sięgających po pomoc prawną, ani osób, wykonujących zawody prawnicze. Niewaloryzowane przez kilkanaście lat stawki pogłębiają trudną sytuację materialną zwłaszcza małych kancelarii prowadzonych przez młodych adwokatów. Obecne stanowisko Ministra Sprawiedliwości świadczy natomiast o nieuczciwości intencji deklarowanych w czasie tzw.” otwierania dostępu do zawodu prawniczych”.

Cele społeczne, na które powołuje się Minister Sprawiedliwości osiągnąć należy drogą wymiernej obniżki opłat wpisowych w sprawach sądowych.

Anna Barczyk, Sekretarz  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

unspecified-50

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.