Zapowiedź: felieton Pokój Adwokacki/adw. Joanna Parafianowicz w Rzecz o prawie/Rzeczpospolita