Uchwała KZA #Aleppo

UCHWAŁA NR [4]
Krajowego Zjazdu Adwokatury
podjęta w Krakowie, w dniu 26 listopada 2016 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje:

W obliczu niespotykanej skali pogwałcenia elementarnych praw człowieka wobec ludności cywilnej, w tym dzieci, mających miejsce w wyniku działań wojennych wokół  miasta Aleppo, Polska Adwokatura –  pamiętając los Warszawy w latach 1939-45 poddanej planowemu wyniszczeniu (w wyniku którego zginęła znakomita większość Polskiej Adwokatury) i pozbawionej wszelkiej pomocy – czuje szczególne prawo i obowiązek wyrażenia sprzeciwu wobec łamania praw człowieka w tym konflikcie.
Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do wyasygnowania odpowiedniej sumy – w ocenie NRA możliwej do poniesienia przez adwokaturę a nie mającej charakteru tylko symbolicznego oraz przeprowadzenia zbiórki pieniężnej wśród adwokatów i aplikantów adwokackich celem przekazania  środków pieniężnych organizacjom humanitarnym niosącym pomoc Aleppo.

timthumb-php

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.