Sąd Okręgowy we Wrocławiu | palcem po mapie

Sąd Okręgowy to budynek z XIX-go wieku, który położony jest we Wrocławiu w granicach dzielnicy Stare Miasto, zlokalizowany jest przy ulicy Podwale 29-30 na rogu Sądowej oraz Świebodzkiej. Konstrukcja gmachu rozpoczęła się w 1845, a dobiegła końca w 1852 roku.

W 1835 r. powołano komisję do sprawy budowy nowego więzienia, ponieważ dotychczasowe miejskie budynki penitencjarne okazały się za ciasne. Więzienie miało powstać na terenach pofortecznych w części odkupionych od koszar kirasjerów. Pierwsze plany utworzenia nowego więzienia sporządził już w 1839 r. architekt L. Drewitz.

Trzy lata później głównym inwestorem został król Prus, który jednak zatwierdził nowe plany wykonane przez Karla Ferdinanda Busse z Berlina. Gmach wybudowano w latach 1845-1852, a następnie dwukrotnie go powiększano: w latach 1881-1887 Oscar Knorr rozbudował go w stronę Podwala i ul. Muzealnej i w 1930 r. Werner Haberland zastąpił stare skrzydło wzdłuż ul. Sądowej, nowym modernistycznym budynkiem.
Zespół składa się z dwóch połączonych ze sobą części: trójskrzydłowego sądu położonego między ul. Sądową, Podwale i Muzealną oraz więzienia na planie krzyża greckiego. Główne wejście do budynku mieściło się pierwotnie w trójkondygnacyjnej starszej części budowli, w której to części dominuje wysoki narożnik flankowany masywnymi ośmiobocznymi wieżami z klatkami schodowymi. Za wejściem głównym znajdował się podzielony żeliwnymi kolumnami holl, powyżej niego główna sala rozpraw, na II piętrze – kaplica. Wystrój holu, głównej sali rozpraw i kaplicy został usunięty w 1951 r. Obecnie wejście główne z portalem ozdobionym posągiem Sprawiedliwości umieszczone jest w części zmienionej w 1930 r.

Po II wojnie światowej gmach Sądu na szczęście nie został zmieniony.

(za: Atlas architektury Wrocławia, tom I)

Rozpoczęcie budowy: 1845
Zakończenie budowy: 1852
Przebudowy: 1881 – 1887 (rozbudowa w stronę Podwala i ul. Muzealnej)
2014 grudzień – 2015 (remont sądu – udany!)
Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.