gościnnie: Temida łaskawsza dla radców prawnych, niż dla adwokatów, dr adw. Iwona Zielinko

Od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni mogą świadczyć obronę w sprawach karnych, a jeśli jej nie świadczą mogą być zatrudnieni na umowę o pracę. Takie rozwiązanie nie szkodzi ani niezależności radcy prawnego ani tajemnicy zawodowej. Adwokaci  – bez względu na to czy występują w roli obrońcy w procesach karnych, czy też nie – nie mogą być zatrudniani na umowę o pracę, co też musi budzić kontrowersje.

 

Umowa o pracę, a obrona w sprawach karnych.

 

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Kobiet Prawników (FKP) w środowisku adwokackim  wynika, że obronę w sprawach karnych świadczy około 30 procent ogółu kobiet wykonujących zwód adwokata. Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 4b ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze),  na umowę o pracę nie mogą być zatrudnione ani te z nas, które świadczą obronę w sprawach karnych, ani te, które jej nie świadczą. Warto podkreślić, że zdecydowana większość z tych kobiet adwokatów, które w swojej pracy  zawodowej nie zajmują się sprawami karnymi (ok. 90 procent),  w szczególności korzystające z urlopów macierzyńskich lub rodzicielskich albo planujące w nieodległej przyszłości takie urlopy, poczytuje za atrakcyjne i pożądane rozwiązanie przyjęte w środowisku radców prawnych, uregulowane w art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych.  Zgodnie z tym przepisem,  pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych może być świadczona(…), pod warunkiem że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.  W tym rozwiązaniu został zawarty zarówno element tradycyjny, że obrońca musi był niezależny i nie powinien być związany umowa o pracę, jak i nowoczesny, aby ułatwić łączenie form wykonywania zawodu przez dopuszczenie zatrudnienia na etacie.

 

Co mamy w Europie?

 

Jeśli przyjrzymy się rozwiązaniom w tym zakresie przyjętym w Europie, okazuje się, że są i tradycyjne adwokatury, w których nie można łączyć etatu z wykonywaniem zawodu, np. Belgia, Austria czy Szwecja, ale są i takie z duchem czasu, gdzie pod określonymi warunkami adwokaci mogą pracować na etacie, np. w Niemczech, Norwegii, Hiszpanii i Portugalii. Przykładowo w Norwegii, Hiszpanii i Portugalii dopuszczalna jest praca na etacie i posiadanie własnej kancelarii. Nie mogą jej jednak prowadzić osoby zatrudnione w instytucjach publicznych i organach administracji. Nietuzinkowe rozwiązanie zostało wprowadzone w Holandii, gdzie umowę o pracę musi zaakceptować samorząd adwokacki.

 

Fundacja Kobiet Prawników domaga się równych praw.

 

Badania przeprowadzone przez FKP pokazują, jak często kobiety ze środowiska adwokackiego w obliczu macierzyństwa stają przed trudnym   dylematem – albo umowa o pracę i związane z nią bezpieczeństwo socjalne na czas wychowywania potomstwa (ten wątek rozwinę w kolejnej publikacji) albo pożegnanie z elitarnym kręgiem palestry. Ten wybór jest szczególnie trudny, zważywszy, że aby dołączyć do tego kręgu poświęcamy wiele lat życia. Jeśli adwokat  – nawet nie świadcząc obrony w sprawach karnych – chce być zatrudniony na umowę o pracę, musi zawiesić swoją działalność adwokacką albo przenieść się do radców prawnych, którzy zadbali o bardziej konkurencyjne zasady wykonywania zawodu dla swoich niż adwokaci. Może nadszedł czas, aby adwokatura także poszła z duchem czasu,  stała się bardziej przyjazna również matkom i nie stawiała ich przed tak trudnym wyborem jak ten opisany?

 

dr adw. Iwona Zielinko,  Prezes Zarządu Fundacji Kobiet Prawników

paniadwokat

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.