Latest Posts

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność prawa” będący krytykiem pozytywizmu prawniczego, określał go jako teorię zrównującą prawo z rozkazem wojskowym z pominięciem faktu, że prawo powstaje

Nie znaleziono wpisów.

Pokój Adwokacki wpis nr PR 19484 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Rejestrowy adres redakcji: ul. Grójecka 43 lok.1, 02-031 Warszawa mail: nasz@pokojadwokacki.pl tel: 600 989 568  redaktor naczelny i wydawca: Joanna

Wszystko, co publikujemy w Pokoju Adwokackim chroni prawo autorskie i wszelkie prawa do materiałów są zastrzeżone. Rozpowszechnianie ich wymaga uzyskania naszej zgody.

Nie znaleziono wpisów.

Frakcje mają różne roczniki i twarze, ale nie poglądy czy metody. Jeśli ktokolwiek liczył na to, że rok wyborczy w adwokaturze przyniesie powiew zmian, to na ten moment może czuć się rozczarowany.

Wirus mógł pomóc w rozwiązaniu problemu przewlekłości. Nic z tego. Od początku marca, gdy rząd wprowadził ograniczenia związane ze stanem zagrożenia pandemią koronawirusa, większość prowadzonych przeze mnie spraw spadła z wokandy

Nie znaleziono wpisów.

Frakcje mają różne roczniki i twarze, ale nie poglądy czy metody. Jeśli ktokolwiek liczył na to, że rok wyborczy w adwokaturze przyniesie powiew zmian, to na ten moment może czuć się rozczarowany.

Wirus mógł pomóc w rozwiązaniu problemu przewlekłości. Nic z tego. Od początku marca, gdy rząd wprowadził ograniczenia związane ze stanem zagrożenia pandemią koronawirusa, większość prowadzonych przeze mnie spraw spadła z wokandy

Zagadnienie wypłaty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego za sprawy prowadzone z urzędu to temat rzeka, który od lat łączy środowisko. Niezależnie bowiem od różnic, które w tak licznym jak prawnicze

Pokój dzięki nominacji od Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris wspiera polskie szpitale w walcez koronawirusem. Raz na zawsze ustalić to trzeba, związki - to jest temat rzeka. Ale rozwód? Zastanów się wcześniej, wcale

Adwokatura niesie ze sobą wspaniałe idee – z jednej strony udzielnie pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu prawa i szczególny rodzaj immunitetu związany z wykonywaniem