Latest Posts

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność prawa” będący krytykiem pozytywizmu prawniczego, określał go jako teorię zrównującą prawo z rozkazem wojskowym z pominięciem faktu, że prawo powstaje

Nie znaleziono wpisów.

Pokój Adwokacki wpis nr PR 19484 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Rejestrowy adres redakcji: ul. Grójecka 43 lok.1, 02-031 Warszawa mail: nasz@pokojadwokacki.pl tel: 600 989 568  redaktor naczelny i wydawca: Joanna

Wszystko, co publikujemy w Pokoju Adwokackim chroni prawo autorskie i wszelkie prawa do materiałów są zastrzeżone. Rozpowszechnianie ich wymaga uzyskania naszej zgody.

Nie znaleziono wpisów.

Za sprawą Twittera dowiedzieliśmy się niedawno, że w jednym z sądów rejonowych pewien świadek został ukarany grzywną za obrazę sądu. Zjawisko niecodzienne o tyle, że jeśli wierzyć doniesieniom - uchybienie

OCB Z CBD – czyli o co tak właściwie chodzi z substancją CBD, którą możemy dziś kupić niemalże wszędzie - zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w internecie ? CBD czyli

Nie znaleziono wpisów.

Za sprawą Twittera dowiedzieliśmy się niedawno, że w jednym z sądów rejonowych pewien świadek został ukarany grzywną za obrazę sądu. Zjawisko niecodzienne o tyle, że jeśli wierzyć doniesieniom - uchybienie

OCB Z CBD – czyli o co tak właściwie chodzi z substancją CBD, którą możemy dziś kupić niemalże wszędzie - zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w internecie ? CBD czyli

Kilka słów o projekcie uchwały w sprawie sposobu rozgraniczenia spraw dyscyplinarnych i reklamacyjnych W związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Izby Adwokackiej w Warszawie zaproponowałem podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu problemowego,

Z tarczą czy na tarczy? Próby poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym usprawnienie rozpoznawania spraw cywilnych, podejmowane są niemal od zawsze. Niemal od zawsze ich skuteczność jest poddawana w wątpliwość,

Debata środowiska adwokackiego dotycząca dopuszczalności reklamy trwa co najmniej od XIX wieku. Dziesiątki lat debatowania na temat reklamy nie przyczyniły się jednak ani do rozwoju wiedzy w tym zakresie, ani