8 pytań, 8 odpowiedzi, adw. Maciej Gutowski

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie dokonań Komisji/Zespołów.


 

MG-biurko2

Zespół ds. opracowania strategii Adwokatury

Przewodniczący: adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

  1. Jaki jest przedmiot działalności Komisji/Zespołu, której/któremu Pani Mecenas/Pan Mecenas przewodniczy?

Przedmiotem działalności Zespołu jest przygotowanie projektu strategii oraz przedstawienie tego projektu środowisku adwokackiemu, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Zgromadzeniom Izb oraz ostatecznej akceptacji Krajowego Zjazdu Adwokatury.

 

  1. Jak wyżej opisany przedmiot ma się do faktycznych działań podjętych przez Komisję/ Zespół (innymi słowy – co w toku mijającej kadencji zostało zrealizowane, a co nie i dlaczego)?

 

W toku prac nad projektem strategii napisaliśmy sporo artykułów, prezentowaliśmy wiele wypowiedzi na łamach pracy, na portalach społecznościowych, przygotowaliśmy ankietę na którą odpowiedziało prawie 9.000 adwokatów i aplikantów. Celem było sprowokowanie debaty środowiskowej na temat strategii. Chyba się udało. Do dziś – w oparciu o tę dyskusję – powstał bardzo wstępny projekt roboczy autorstwa prof. Piotra Kardasa i mojego. Ten projekt został poddany krytycznemu spojrzeniu środowiska i członków Zespołu. Chcieliśmy ewentualną krytykę skupić na sobie, nie na NRA. Myślę, że do posiedzenia NRA w Gdańsku powstanie wstępny projekt Zespołu.

 

  1. Jaki cel Komisji/Zespołu zostanie (z przekonaniem graniczącym z pewnością) zrealizowany do końca bieżącej kadencji? 

 

Myślę, że uda nam się cel zrealizować – opracujemy projekt strategii.

 

  1. Czy i ewentualnie co – chciała Pani/chciał Pan Mecenas zmienić w funkcjonowaniu Komisji/Zespołu, obejmując funkcję przewodniczącego oraz – czy udało się tę zmianę osiągnąć?

 

Zespół jest nowy, więc problem zmiany wcześniejszego funkcjonowania nas nie dotyczy.

 

  1. Jak często odbywały się spotkania członków Komisji/Zespołu? Jeśli spotkań nie było, to w jakiej formie odbywały się kontakty przewodniczącego i członków oraz czy ich częstotliwość mogła mieć wpływ na zrealizowanie zaplanowanych celów?

 

Komunikowaliśmy się w miarę potrzeb osobiście – regularnie przy okazji posiedzeń NRA (niemalże wszyscy członkowie Zespołu są jej członkami), mailowo i telefonicznie. Pracowaliśmy z tekstem – czyli głównie wymieniając się mailami.

 

  1. Czy w ocenie Pani Mecenas/Pana Mecenasa, członkowie Palestry wiedzą o tym, czym zajmował/a się Zespół/Komisja w toku kadencji? Jeśli tak, skąd tę wiedzę czerpali, a jeśli nie – gdzie stosowne informacje powinny się ukazywać?

 

Sądzę, że wiedzą. Źródła to: Palestra, prasa, adwokatura.pl, portale społecznościowe. Dyskusja środowiskowa bywała dość burzliwa.

 

  1. Czy obecnie obowiązująca formuła podziału kompetencji pomiędzy Komisjami/Zespołami NRA zdaje egzamin, czy wymaga modyfikacji, a jeśli tak, to w jakim kierunku?

 

Na pewno wymaga zmian. Uważam, że jest zbyt wiele komisji, ich kompetencje się krzyżują. Udoskonalenie struktury organizacyjnej i finansowej Adwokatury to zresztą jeden z postulatów projektu strategii.

 

  1. W skali od 1 do 10 – w jakim stopniu jest Pani/Pan Mecenas zadowolona/y z tego, co Komisja osiągnęła/Zespół osiągnął w toku kadencji?

Pracę Zespołu oceni środowisko. Jeśli powstanie sensowna strategia, a nie tylko jej projekt, to będzie wystarczająca ocena. Punkty w skali nie są istotne.

 

 

[foto: gutowski.pro]

 

Udostępnij wpis
Autor:

Adwokot, to adwokot

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ