Coworking dla aplikantów adwokackich i adwokatów

Warszawa, Okręgowa Rada Adwokacka, Aleje Ujazdowskie 49, sala im. H. Krajewskiego, dnia 30 marca 2017 r. (czwartek), godz. 16.00 – 20.00

Coworking dla aplikantów adwokackich i adwokatów

Celem konferencji jest przybliżenie idei i zalet korzystania z coworkingu w środowisku prawniczym. Paneliści opowiedzą o inspiracjach, które coworking prawniczy może czerpać z zawodów kreatywnych oraz działalności podobnych zagranicznych podmiotów. Przybliżą kwestię funkcjonowania prawniczych biur coworkingowych w kontekście etyki zawodu adwokata (tajemnica zawodowa, przechowywanie dokumentacji i wymogów dotyczących lokalu). Poruszą również temat ochrony danych osobowych w biurach coworkingowych.

Organizatorzy: Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie, Komisja Praktyki Adwokackiej oraz Komisja ds. Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Kontakt: adw. Anna Atanasow, Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, tel. 603 123 571, anna.atanasow@ora-warszawa.com.pl, anna.atanasow@adwokatura.pl

Patronat medialny: pismo Młoda Palestra oraz Pokój Adwokacki.

 

Ramowy plan konferencji

16.00 – 16.15 przywitanie uczestników przez Dziekana, adw. Mikołaja Pietrzaka

Wprowadzenie: czym jest coworking, wspólnota biurowa, umowy najmu

Moderatorzy:   adw. Anna Atanasow, adw. Jakub Bartosiak, Komisja Praktyki Adwokackiej / Komisja ds. Etyki i Tajemnicy Adwokackiej

16.15 – 17.00  Coworking a etyka i tajemnica adwokacka

Paneliści:        adw. Maciej Ślusarek – Przewodniczący Komisji ds. Etyki i Tajemnicy Adwokackiej

adw. Sławomir Zdunek – Przewodniczący Zespołu Wizytatorów

17:00 – 17:15 Pytania i odpowiedzi

17:15 – 17:30 przerwa kawowa, networking

17:30 – 18:15  Bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych osobowych w biurach coworkingowych

Paneliści:        adw. Michał Szpakowski – Komisja Praktyki Adwokackiej

adw. Adam Baworowski – ABI

adw. Michał Kibil – Komisja Praktyki Adwokackiej

18:15 – 18:30 Pytania i odpowiedzi

18:30 – 18:45 przerwa kawowa

18:45 – 19:45  Prezentacja biur coworkingowych

Paneliści:        Przedstawiciele: Biuro dla Prawnika, NOA CoWork, ClockWork, Co-Legal, Regus

19:45 – 20:00 Podsumowanie.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.