Home2016wrzesień (Page 2)

wrzesień 2016

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w uchwale z dnia 9 września 2016 r. wyraziła uznanie dla imponującej i wszechstronnej aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Adama Bodnara, w pierwszą rocznicę objęcia przez niego urzędu. UCHWAŁA NR 2/2016 Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej  w Warszawie z dnia

                12 września  1989 r. Sejm powołał rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego. Tworzyło go 11 przedstawicieli OKP, po 4 ministrów z PZPR (w tym kierujący resortami spraw wewnętrznych i obrony narodowej) i ZSL oraz 3 z SD. Tego dnia Mazowiecki wygłosił exposé, w trakcie którego zasłabł. Zdarzenie

      Rozpoczynamy pierwszą edycję plebiscytu pn. "Adwokacki patron roku", którym to tytułem zostanie uhonorowany adwokat, który w sposób szczególny swoją postawą, aktywnością, chęcią i umiejętnością dzielenia się wiedzą zawodową wyróżnił się na tle innych adwokatów mających zaszczyt i nie lada obowiązek pełnić funkcję patrona aplikanta adwokackiego. Pokój

Komisja Praktyk Rynkowych i Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej, Centrum Mediacyjne Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pokój Adwokacki zapraszają do udziału w konferencji pn. Konkurowanie jakością. Doskonalenie umiejętności miękkich adwokatów i mediatorów. Ujednolicenie praktyki i podnoszenie standardu, która

Komisja Inicjatyw „Nowoczesna Adwokatura” działająca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie ma zaszczyt zaprosić adwokatów z całej Polski na Pienińską Debatę „Nowoczesna Adwokatura”. Debata, która połączona będzie ze spotkaniem integracyjnym środowiska adwokackiego odbędzie się w dniach 14 -16.10.2016 r. w Hotelu „Smile” w Szczawnicy. Tegoroczne tematy:  1/