Konkurowanie jakością. Doskonalenie umiejętności miękkich adwokatów i mediatorów. Ujednolicenie praktyki i podnoszenie standardu

Komisja Praktyk Rynkowych i Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej, Centrum Mediacyjne Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pokój Adwokacki zapraszają do udziału w konferencji pn. Konkurowanie jakością. Doskonalenie umiejętności miękkich adwokatów i mediatorów. Ujednolicenie praktyki i podnoszenie standardu, która odbędzie się w Krakowie w dniach 16-17 września 2016 r.

rogram konferencji:

Konkurowanie jakością – technika prowadzenie rozmowy w negocjacjach i mediacjach. Ujednolicenie praktyki i podnoszenie standardu.

Piątek, 16 września 2016r.

Miejsce: sala im. Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

9.30 – 9.45 Rejestracja

9.45 – 10.00. Otwarcie konferencji, dr habil. Dobrosława Szumiło Kulczycka, adw. Katarzyna Przyłuska, adw. dr Małgorzata Kożuch

10.00 – 14.00 Warsztaty active listening

jak efektywnie pozyskiwać informacje na spotkaniach negocjacyjnych i mediacyjnych, słuchanie i zadawanie pytań, pytania niezadane – co znaczą.

prowadzi Kimberly Schneider z USA, mediator i trener mediatorów,

zapewnione tłumaczenie symultaniczne

14.00-16.00 Lunch time

16.00 – 18.00 Mediować w praktyce, a nie teorii. Kluczowe punkty zwrotne w postępowaniu mediacyjnym.

Sprawy gospodarcze – adw. dr Małgorzata Kożuch,

Sprawy rodzinne i nieletnich – adw. Michalina Zierzchowska-Ochałek,  r.pr. Małgorzata Roszkowska

Sprawy szkód medycznych i ubezpieczeniowych – adw. Katarzyna Ząbkiewicz, mediator CEDR Karolina Jackowicz

Wymiana doświadczeń dotyczących praktyki 

Dyskusja z udziałem praktyków krajowych i zagranicznych

19.30 – 21.30 Wieczór przy winie – adwokatura jest także kobietą.

Miejsce: klub Adwokatów, ul. Sławkowska 1

Vice Dziekan adw. Katarzyna Pruszyńska Gajowniczek ORA Warszawa, Dziekan adw. dr Agnieszka Zemke Górecka ORA Białystok, adw. Janina Banaszewska, ORA Wrocławadw. Małgorzata Weredyńska Członek ORA Kraków,  Pokój Adwokacki adw. Joanna Parafianowicz

Pierwszy krok do…, Rozpoznawalność na rynku, praktyka zawodowa u progu kariery i u jej schyłku, życie rodzinne i zawodowe, szklany sufit, praktyka indywidualna czy w spółkach.

Dzień drugi

Sobota, 17 września 2016r.

Miejsce: Klub Adwokatów, ul. Sławkowska 1

10.00-13.30 Ujednolicenie praktyki mediatorów Centrum Mediacyjnego NRA

Najnowsze zmiany w przepisach o mediacji – Prezes Centrum Mediacyjnego NRA

adw. Katarzyna Przyłuska Ciszewska, adw. dr Tomasz Cyrol, adw. Fryderyka Kulesza

dyskusja

14.00 – zakończenie konferencji

14.15 – Mój Kraków. Spacer po miejscach mniej znanych

Udział w konferencji jest bezpłatny, adres do korespondencji centrum.mediacji@adwokatura.pl

Zrzut ekranu 2016-09-07 14.32.02

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.