Home2015czerwiec (Page 3)

czerwiec 2015

Ostatnio Pokój Adwokacki stał się doskonałym miejscem do wymiany poglądów również pomiędzy samorządami radcowskim i adwokackim. Niech mi będzie zatem wolno wyrazić słowa uznania dla władz Adwokatury za ostatnią inicjatywę – memorandum do Ministra Sprawiedliwości, w którym autorzy wskazują na pilną konieczność podjęcia dialogu społecznego ze

Jakiś czas temu czytałem o postulacie bliżej niesprecyzowanych „studentów prawa” apelujących, aby nie uczyć się już przepisów na pamięć, albowiem w obecnych czasach, gdy informacja jest oddalona o kilka kliknięć, zbędne jest zaśmiecanie mózgu szeregiem literek. W dobie programów informacji prawnej, orzeczeń publikowanych nieodpłatnie na

W czwartek 11 czerwca 2015 r., obok kolejnego posiedzenia komisji sejmowej dot. ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (druk

1. Nie wprowadzamy rewolucyjnych zmian (jako podsumowanie pomysłu, iż z projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej wypaść ma ta druga)2. Informacja prawna ma polegać na poinformowaniu o obowiązujących aktach prawnych. To tak naprawdę nie jest pomoc. Po takim telefonie, w którym dowie się

  Relacja z Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Na sali min. Jerzy Kozdroń, z ramienia NRA Rafał Dębowski oraz Jacek Trela. Posel Maciaszek proponuje, aby dzis rozwiazywac problemy punkt po punkcie. Wątpliwość legislatorów budzi liczba rozdziałów, bo aż 9 na 40 artykułów, planują połączyć. Czy do 1 są