Perełki z Komisji sejmowej.

3. Osoby młode i seniorzy – są znani z tego, że nie korzystają chętnie z tego typu pomocy.

4. Do 13. roku życia, małoletni nie maja żadnych zdolności.

5. Powszechność dostępu niczemu nie szkodzi ustawie.

6. Idea twórców tego projektu była taka, że adwokat dysponuje stosownymi narzędziami. Z mojej dotychczasowej współpracy (może współpracowałem z innymi adwokatami), każdy otwierał laptop i miał stosowne oprogramowanie. Nie wyobrażam sobie, aby adwokat nie dysponował laptopem i stosownym programem lexem czy legalisem.

7. Za 63 minus VAT adwokat nie kupi sobie dostępu do systemu? (jako zagadnienie w związku z informacją, że lex i legalis nie są za darmo).

8. Ja mogę dziś 3 województwa pokryć sam…

9. Dzisiaj system pomocy tworzą NGO. Adwokaci i radcowie tylko wspomagają.

logo-2

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.