Home2015czerwiec (Page 4)

czerwiec 2015

Jan Brzechwa. Adwokat. Wybitny specjalista z zakresu prawa autorskiego. Mężczyzna przystojny, pociągający i elegancki. Sierżant sztabowy elitarnego 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Studiował kolejno medycynę i polonistykę - dopiero studia prawnicze zakończył z sukcesem. Wnuk warszawskiego księgarza i wydawcy Bernarda Lesmana i stryjeczny brat poety Bolesława Leśmiana. Adwokat

   Relacja z Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Głos zabiera Dariusz Sałajewski: KRRP od początku wspierała inicjatywę rządową. Wspierać będziemy nadal. Koncentrowaliśmy się od początku na podmiotach świadczących. Podobnie jak adwokaci byliśmy za tym, aby pomoc świadczyli adwokaci i radcowie prawni.

Dziś rozmawiamy z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Włodzimierzem Chróścikiem. Panie Dziekanie, nie ukrywamy, że jest to również dla Pokoju „nowe otwarcie”. Otwarcie na inne środowisko niż adwokackie. Czy zatem czyta Pan nas na Facebooku? Czytam regularnie. Formuła, jaką Państwo przyjęli przy prowadzeniu fanpage’a, jest