Home2015czerwiec (Page 4)

czerwiec 2015

Jan Brzechwa. Adwokat. Wybitny specjalista z zakresu prawa autorskiego. Mężczyzna przystojny, pociągający i elegancki. Sierżant sztabowy elitarnego 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Studiował kolejno medycynę i polonistykę - dopiero studia prawnicze zakończył z sukcesem. Wnuk warszawskiego księgarza i wydawcy Bernarda Lesmana i stryjeczny brat poety Bolesława Leśmiana. Adwokat

Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Ireneuszem Dobrowolskim, wice dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na temat dopuszczenia radców do obron karnych. Nagranie z lutego 2015 r. https://www.mixcloud.com/piotrpolanski/vocanda-radiowy-poradnik-prawny-wnet-z-dnia-11-lutego-2015-r/

Chyba już do nas wszystkich dotarło, że władza państwowa dobrowolnie nie urealni stawek adwokacko-radcowskich, nie zmieni też zasad przyznawania pełnomocników z urzędu. Będzie coraz więcej spraw z urzędu za coraz mniejsze pieniądze. Z punktu widzenia władzy państwowej sytuacja jest idealna. Spora grupa wykształconych i doświadczonych zawodowo

   Relacja z Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Głos zabiera Dariusz Sałajewski: KRRP od początku wspierała inicjatywę rządową. Wspierać będziemy nadal. Koncentrowaliśmy się od początku na podmiotach świadczących. Podobnie jak adwokaci byliśmy za tym, aby pomoc świadczyli adwokaci i radcowie prawni.

Temat etyki zawodowej zawsze aktualny. Dziś mój komentarz skupia się wokół pewnych tez głoszonych na zajęciach szkoleniowych dla aplikantów przez znamienitych praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Czy nam jako aplikantom wypada żądać zapłaty za nieopłacone zlecenie- sybstytucję bądź innego rodzaju usługę? Spotkałam się z poglądem dość

Dziś rozmawiamy z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Włodzimierzem Chróścikiem. Panie Dziekanie, nie ukrywamy, że jest to również dla Pokoju „nowe otwarcie”. Otwarcie na inne środowisko niż adwokackie. Czy zatem czyta Pan nas na Facebooku? Czytam regularnie. Formuła, jaką Państwo przyjęli przy prowadzeniu fanpage’a, jest