snapchat
menu
Szukaj
Parafianowicz Joanna

Książka: "Bestia, studium zła" Magdy Omilianowicz, nasza opinia

„Zwracam się do pana prezydenta o ułaskawienie. Prośbę swą motywuję tym iż wyrok który dostałem 25 lat pozbawienia wolności jest dla mnie bardzo dużym ciężarem, a gdy ten wyrok się skończy będę miał 51 lat i jeszcze ta internacja psychiatryczna. Nie wytrzymam ciągłego podawania leków lub...

Ustawowy wymóg heroizmu antyaborcyjnego, adw. Joanna Parafianowicz

Felieton opublikowany w Rzeczpospolita/Rzecz o prawie w dniu 4 lipca 2017 r. (odpłatna wersja elektroniczna)

Zapowiedź: felieton Pokój Adwokacki/adw. Joanna Parafianowicz w Rzecz o prawie/Rzeczpospolita

Już dzisiaj w Rzecz o prawie Rzeczpospolita – rubryka Pokój Adwokacki i felieton adw. JoannyParafianowicz na temat wniosku do TK o zbadanie konstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku uszkodzenia płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. 

Jan Sobieski, boży miecz, islamistów przegnał precz, adw. Joanna Parafianowicz

Katechizm po wielokroć przypomina, że przykazanie miłości Boga i bliźniego, obowiązujące już w Starym Testamencie, należy do fundamentów Chrześcijaństwa. Chrystus nie tylko potwierdził jego aktualność, ale nadto wskazał radykalnie nowe i ostateczne kryterium chrześcijańskiej miłości:...

Winni na krzesło elektryczne! adw. Joanna Parafianowicz

Referendum konstytucyjne, postulat wprowadzenia zakazu demonstracji Obozu Narodowo-Radykalnego, wypowiedziana przez Prezydenta RP zasada dziedziczenia odpowiedzialności za czyny rodziców i dziadków, kolejna kolizja drogowa z udziałem auta Biura Ochrony Rządu – wiele jest tematów, które wywołują,...

DGP nie śpi, bo trzyma kredens? adw. Joanna Parafianowicz

Tak jak od adwokata oczekuję tego, aby prawem się posługiwał, a nie wykorzystywał je, tak od dziennikarzy spodziewam się tego, że słowem gotowi byliby rzetelnie opisywać rzeczywistość, a nie – nadużywać go jedynie po to, aby za jego sprawą wykreować choćby jej fragment. Do niedawna, słysząc tytuł...

Elity, adw. Joanna Parafianowicz

„Każdy sam ustala, co jest dla niego najważniejsze. Ja nie potrafiłabym zrezygnować z rodziny na rzecz kariery” …powiedziała Anna Czartoryska-Niemczycka w wywiadzie udzielonym w 2014 r. magazynowi Gala. Inspirujące. Inspirujące jednak nie do tego, aby poprzestać na pochwale dla autorki cytatu...

Jak w czeskim filmie, adw. Joanna Parafianowicz w #RZECZoPRAWIE

Tekst opublikowany w Rzecz o Prawie – Rzeczpospolita

Co rzecze Google w sprawie zakazu reklamy w Adwokaturze, adw. Joanna Parafianowicz

Z uwagi na to, że prowadzę Pokój Adwokacki dostaję masę wiadomości. Często dotyczą one przypadków łamania zakazu reklamy przez adwokatów i prośby o pomoc w zwalczaniu takiej postawy… Nie przesadzę stwierdzając, iż w ciągu miesiąca otrzymuję przynajmniej 100 takich żali. Cóż w takich...

Sąd serca, sąd prawa, adw. Joanna Parafianowicz w #RZECZoPRAWIE

Pokój adwokacki w Rzecz o Prawie (Rzeczpospolita), felieton

Felieton opublikowany w dniu 7 lutego 2017 r. w dodatku Rzecz o Prawie, Rzeczpospolita. Tekst dostępny jest na stronie: gazety. Foto: Małgorzata Bańka, Materiały: Burda Media.

Drogi Pamiętniczku (Dziennik Gazeta Prawna), adw. Joanna Parafianowicz

„Drogi Pamiętniczku, Dzisiaj dzień był kiepski. Na matmie poszło mi słabo, nie miałem stroju na wuef, a facetka z niemieckiego stwierdziła, że mój akcent wymaga poprawy. Do tego wszystkiego, napisałem coś na tablicy korkowej klasy VId, a przypominam Ci, że sam uczęszczam do VIa i nikt, zupełnie...

Być jak Robert Schuman, adw. Joanna Parafianowicz

Gdy świat przeżywał koszmar drugiej wojny światowej, Robert Schuman tworzył podwaliny Unii Europejskiej, zgodnie z przekonaniem, że ludzi należy do siebie zbliżać, a nie sobie wzajemnie przeciwstawiać oraz mając świadomość, że godność stanowiąca fundament praw i wolności, jest przynależna każdemu...

Adwokaci w odrodzonej Polsce

We wszystkich działaniach państwotwórczych, czy to na polu cywilnym, czy wojskowym, rolę nie do przecenienia odegrało środowisko polskiej palestry. Można bez przesady powiedzieć, że w dziele odbudowy Polski, które rozpoczęło się z chwilą powstania Legionów Polskich w sierpniu 1914 r., a zakończyło...

Szklana pogoda w Adwokaturze

Kancelaria adwokacka i dwie panie adwokat po pięćdziesiątce. Jedna z nich jest alkoholiczką romansującą z aplikantem. Choć miłość wieku nie zna, jako ciekawostkę można podać, że wybranek jest młodszy o dobrych kilka dekad. Druga ze wspólniczek z powodzeniem łączy obowiązki intymne z prowadzeniem...

Adwokatura ani ani (1/5)

Mimo silnie wyczuwalnych podziałów w środowisku adwokackim, często głosimy prawdy o tym, że Adwokatura nie jest (proszę wybaczyć kolokwializm) ani młoda, ani stara, nie jest ani Adwokaturą metropolii, ani Adwokaturą mniejszych ośrodków. Wszystko wydaje się być jednolite, spójne, mamy wspólne...

#czarnyprotest, adw. Joanna Parafianowicz

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność prawa” będący krytykiem pozytywizmu prawniczego, określał go jako teorię zrównującą prawo z rozkazem wojskowym z pominięciem faktu, że prawo powstaje w społeczeństwie nie będąc wyłącznie tworem suwerena. Zdaniem autora, adresaci norm...

Jak każda kobieta mam więcej siły niż na to wyglądam, tekst o kobietach - adwokatach

„Być kobietą, być kobietą – marzę ciągle będąc dzieckiem… Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie… Być kobietą, być kobietą – oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać” – jak śpiewała niegdyś Alicja Majewska. Tymczasem w realiach...

2 lata, adw. Joanna Parafianowicz

Bunt 2-latka, koniec okresu płatności obniżonej stawki ZUS, przedłużający się o rok i 9 miesięcy ponad 3 planowane – remont głównej arterii miasta, schyłek sezonowego trendu. Wszystkie wymienione momenty stanowią okazję po temu, by choć na chwilę się zatrzymać i zastanowić. Nad tym co było,...

Sezonowy trend, adw. Joanna Parafianowicz

Minister Sprawiedliwości w piśmie z dnia 17 czerwca 2016 r., skierowanym do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (chyba nadal nie doręczonym adresatowi), z którego treścią zapoznać się można jednakże na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zwrócił się o zaopiniowanie – w terminie...

Wspomnienie aplikanta, adw. Joanna Parafianowicz

Tekst opublikowany w Palestrze, nr 4/2010.Adw. Joanna Parafianowicz  

Szkolna kampania wyborcza, adw. Joanna Parafianowicz

W 2010 r., w wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowie wzięło udział sześcioro uczniów, zaś z dostępnych mi materiałów wyborczych kandydatów wiem, że aż czworo z nich w swoim programie zawarło deklaracje związane z tzw. szczęśliwym numerkiem (dzień bez...

Afera mięsna, adw. Joanna Parafianowicz

Mniej Ochabów, więcej schabów. Nie ma szynki, nie ma gnata, Hermaszewski w kosmos lata. Nie ma mięska, nie ma serka, jak tu lubić wujka Gierka. Gdy zabierze i pasztecik, podpalimy komitecik.   Do Komitetu Partii wpłynął donos w sprawie nadużyć w handlu mięsem, łapówkarstwa, układach pomiędzy...

Ach, te baby! adw. Joanna Parafianowicz

Kobiety, „ze względu na szczególne właściwości ich temperamentu i ich uzdolnienia umysłowego nie posiadają odpowiedniej kwalifikacji, aby z pożytkiem dla dobra publicznego spełniać ważne obowiązki sędziego, prokuratora, adwokata lub urzędnika administracyjnego, a więc aby móc po studiach...

Lamenty, adw. Joanna Parafianowicz

Nie jestem zapalonym kibicem siatkówki, dlatego całkiem przypadkowo trafiłam niedawno na krótką wypowiedź Marcina Możdżonka, środkowego naszej narodowej kadry, dotyczącą meczu ze Słowenią. Siatkarz, nie wchodząc w szczegółową analizę poszczególnych momentów, powiedział krótko: narzekanie jest nam...

adwokaci: z archiwum X, #2

Podczas VII zjazdu PZPR w grudniu 1975 roku Edward Gierek zapowiedział, iż  problem struktury cen podstawowych artykułów żywnościowych wymaga analizy. Podwyższenie cen na towary konsumpcyjne,  bo o tym mowa,  miało być rzekomo odpowiedzią państwa na wzrost cen na rynkach światowych. Propaganda...

adwokaci: z archiwum X, #1

W aktach IPN znajduje się protokół z posiedzenia KC PZPR z dnia 27 listopada 1984 r.,  podczas którego gen. Czesław Kiszczak odnosząc się do sprawy zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, powiedział „Zgromadzony jest już materiał dowodowy pozwalający na szczegółowe odtwarzanie okoliczności,...

Podejrzany Jerzy Popiełuszko

Wezwanie na przesłuchanie doręczane przez 12 mężczyzn na mniej niż 1 dzień przed terminem? Zapowiedź postawienia przez Prokuratora zarzutu, iż odprawianie mszy i słowa kazań to działalność, która wykracza „poza działalność duszpasterską i stanowi nadużycie miejsca kultu religijnego, jak...

Leszek Pietrasiński - prokurator, który nie oskarżał

Opublikowaliśmy mowy końcowe doskonałych adwokatów – pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, tj. adw. Krzysztofa Piesiewicza, adw. Edwarda Wende, adw. Jana Olszewskiego oraz adw. Andrzeja Grabińskiego. Podczas procesu toruńskiego prokurator...

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

W nocy z 19 na 20 października 1984 r., na trasie z Bydgoszczy do Warszawy, trzej oficerowie Grupy „D” Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO, porwali na szosie pod Górskiem księdza Jerzego Popiełuszkę i jego kierowcę Waldemara Chrostowskiego, który skuty...

Po piąte, adw. Joanna Parafianowicz

Strażnik wchodzi do celi, Jacek przerywa swój monolog.   Strażnik: Pan prokurator polecił zakonczenie rozmowy.   Jacek: Panie mecenasie… W moim rzeczach… oni go oddają… w portfelu jest kwit z zakładu fotograficznego. Ja tam zostawiłem zdjęcie do powiększeni i już… i nie zdążyłem odebrać....

Milczenie jest złotem, adw. Joanna Parafianowicz

Niedawno ktoś, kogo podziwiam powiedział mi, że dziennikarz jest osobą przyjmującą pełnomocnictwo od społeczeństwa. Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do rzetelnego i prawdziwego opisywania otaczającego świata. Udzielane jest zaś po to, aby każdy z nas mógł świadomie, na podstawie przekazanych...

40 zł/h, adw. Joanna Parafianowicz

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, jak wiele ustaw przed nią i najpewniej wiele po niej –  nie jest idealna. Generuje ogromne wątpliwości, w tym m.in. najpoważniejszą – wynikającą z braku regulacji odpowiedzialności prawników bez aplikacji z tytułu błędnie udzielonej pomocy prawnej....

Prawo Agaty okiem adwokota, odcinek 5.

Ostatni zaprotokołowany, czyli 4. odcinek pierwszego sezonu Prawa Agaty był już tak dawno, że adwokota ogarnęła lekka nostalgia. Wracamy zatem do gry. Agacie nawala samochód. Okoliczność ta, aby w toku postępowania mogła stanowić podstawę usprawiedliwienia nieobecności pełnomocnika lub obrońcy...

Adwokatura.pl vs Pudelek.pl, adw. Joanna Parafianowicz

Adwokatura jest powołana do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w ochronie wolności, praw człowieka i obywatela oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. W odniesieniu do drugiego celu istnienia adwokatury można mieć niekiedy wrażenie, że diagnozowanie problemów z zakresu wolności oraz praw...

Przeciętny adwokat, w przeciętnym mieście, adw. Joanna Parafianowicz

Przeciętny adwokat, w przeciętnym mieście, nie opływa w luksusach, a wielu adwokatów w wielu miejscach w Polsce żyje ze spraw prowadzonych z urzędu, choć być może niewielu z nas (zwłaszcza z perspektywy dużego miasta) zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli jednakże standard życia adwokata jest pochodną...

Protestuję, adw. Joanna Parafianowicz

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, w najbliższy wtorek 30 czerwca odbędzie się protest warszawskich adwokatów. Forma – przemarsz w togach spod budynku Ministerstwa Sprawiedliwości pod siedzibę Prezesa Rady Ministrów, a zatem – niewiele ponad pół kilometrowy spacer, który nie powinien...

Prawo Agaty okiem adwokota, odcinek 4.

Agata pośpiesznie opuszcza kancelarię, aby zidentyfikować zidentyfikowanego już Huberta. Auto nie odpala, podwózkę oferuje Mecenas Marek. Na komisariacie Policji funkcjonariusz okazuje nagranie ze stacji benzynowej, na którym widać, że Hubert płaci gotówką, odkrywając jednocześnie, w sposób...

Prawo Agaty okiem adwokota, odcinek 3.

Fajna jest ta melodia na początku i Agata puszczająca oko na koniec. Serio. A teraz, jak mawiali onegdaj posłowie PeeSeLu, do ad remu. Dzyń dzyń. Agata otwiera drzwi, a w nich w stroju marynarza – przyjaciel Magdy M. Czyli Hubert – złodziej, zdrajca i kolaborant. Ale skubaniec, choć fryzura dość...

Prawo Agaty okiem Adwokota, odcinek 2.

Przykry temat urzędówki wraca do Agaty, tym razem w przyjemniejszej odsłonie – Mecenas Dorota znajduje jej substytuta, który ponoć wprawdzie nie jest mistrzem świata, ale do sprawy rodzinnej – jak znalazł. Agata poznaje uroki podróży komunikacją miejską, wszak w pierwszej odsłonie...