Przeszukanie w kancelarii lub mieszkaniu adwokata – jak się zachować? adw. Joanna Parafianowicz

Telefon od koleżanki lub kolegi kilka minut po godzinie 6 rano, może oznaczać tylko jedno i nie mam tu na myśli późnego powrotu np. z firmowej imprezy, lecz “wizytę” w kancelarii lub mieszkaniu adwokata – Policji, CBŚ, CBA lub innych uprawnionych służb. Jak się zachować, gdzie zadzwonić i jak żyć w takiej sytuacji, to pytania, na które rozespany człowiek na ogół nie umie znaleźć odpowiedzi. A dobrze, aby je znał.

Mój dzisiejszy dzień rozpoczął się kilka minut po godzinie 6 rano. Zadzwoniła koleżanka, do której mieszkania przyszło CBA. Mój numer był jedynym, który przyszedł jej o tak wczesnej godzinie do głowy. Dlaczego? Bo nie ma w książce numerów np. do członków ORA, a biuro Okręgowej Rady Adwokackiej jest czynne dopiero od godziny 8:30. Pomijając fakt, że być może adwokackie struktury powinny rozważyć uruchomienie numeru dyżurnego na wypadek przeszukania lub zatrzymania, warto powtórzyć, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Dwie sprawy są najważniejsze:

1. Adwokat ma żądać uczestniczenia w przeszukaniu przedstawiciela samorządu adwokackiego

W przypadku dokonywanego przeszukania w lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód, lub w mieszkaniu prywatnym adwokata, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu adwokackiego (par. 20 KEA). Przepis KEA sformułowany jest w taki sposób, że istnieje wątpliwość, czy każdy adwokat jest przedstawicielem samorządu adwokackiego (na to wskazywać może przepis art. 224 kpk), czy jedynie członek władz (ORA, NRA). W moim odczuciu możliwe są obie opcje, jednakże sugeruję skontaktowanie się z kimś, kto ma doświadczenie i wiedzę jak w tym zakresie pomóc.

W razie wątpliwości – dzwońcie Państwo do mnie (600 989 568) – nigdy w nocy nie wyciszam telefonu i jako członek NRA dysponuję kontaktami do Dziekanów i innych osób aktywnych samorządowo. Nie mając upoważnienia – nie przekażę wprawdzie ich numerów, ale mogę do nich zadzwonić. Wierzę, że pomogą o każdej porze dnia i nocy.

2. Adwokat ma chronić informacje objęte tajemnicą adwokacką

Oznacza to, że powinien:

  • poinformować funkcjonariuszy (np, składając pismo, choćby napisane odręcznie), że znalezione przez nich dokumenty objęte są tajemnicą adwokacką (niezależnie od tego, czy to tych dokumentów szukają, czy wezmą do ręki inne). W takiej sytuacji dokumenty te powinny być przez funkcjonariuszy oplombowane i zdeponowane w prokuraturze (bez przeglądania!);
  • dążyć do wstrzymania czynności do czasu przybycia przedstawiciela samorządu na miejsce;
  • zadbać, aby w protokole czynności przeszukania odnotowano z pełną dokładnością wszelkie okoliczności mogące wskazywać na próbę naruszenia tajemnicy obrończej lub zawodowej (art. 148 § 2 k.p.k. w zw. z art. 150 § 2 k.p.k.)
  • wnieść zażalenie na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i inne właściwe czynności (236 § 1 i § 2 k.p.k.);
  • powiadomić o zaistniałej sytuacji Klienta, jeśli jego prawa w związku z przeszukaniem i zatrzymaniem pism i dokumentów mogły zostać naruszone, z pouczeniem go o przysługujących mu prawach;
  • powiadomić na zaś ORA o sytuacji, która może w przyszłości uzasadniać ewentualne przeszukanie.

adwokat Joanna Parafianowicz

Share Post
Written by

Warszawski adwokat i Pokój Adwokacki w jednym.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.