Laurka dla Ministra, którego nie ma

laurkanowa

Z uwagi na to, że otrzymaliśmy już ponad 100 fotografii Państwa tóg uznaliśmy, że wysłanie naszej Laurki do Ministra pocztą, to za mało. Choć to pomysł śmiały, planujemy zatem przekazanie naszego apelu osobiście na ręce Ministra.

Wiadomo, że Minister Sprawiedliwości powinien być nieskazitelny. Jednak, realizując plan minimum, Minister powinien przynajmniej być. Teraz go nie ma w związku ze złożoną i przyjętą dymisją Cezarego Grabarczyka. Z tego względu przedłużamy termin nadsyłania fotografii do 31 maja br., mając nadzieję, że do tego czasu zagadka – kto będzie piastował ten szczególny urząd, zostanie rozwiązana.

Dla przypomnienia, szczegóły akcji:

Od kilkunastu lat Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonało zmiany Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Warto zaś przypomnieć, że w 2002 r. przeciętne wynagrodzenie za pracę wynosiło ok. 2 100 zł, a w 2015 r. – ok. 4 000 zł. Stawki adwokackie tymczasem zamurowało.

Czy adwokaci i radcy prawni nie mają nic w tej sprawie do powiedzenia?

My mamy i wierzymy, że Państwo także. Planujemy złożenie na ręce Ministra Sprawiedliwości Laurki  z uprzejmą prośbą o pochylenie się nad tematem. Nie zakładamy nieprzychylnych intencji, być może resort po prostu o nas zapomniał…

Konkluzja: zachęcamy do nadsyłania nam na maila (nasz@pokojadwokack.pl) lub w komentarzu zdjęć Państwa tóg z widocznym żabotem. Mogą to być Państwa selfie, toga na wieszaku, toga na krześle, toga w aucie –  zrobimy z nich załącznik do pisma. Kto wie, może wspólnie uda nam się zmienić świat! Termin: do 31 maja 2015 r.

Share Post
Written by

Adwokot, to adwokot

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.