Kilka pytań…, adw. Tomasz Kreis

Czy adwokaci oraz radcowie są zdolni do realnego protestu przeciwko traktowaniu jako quasi darmowej siły roboczej przy zadaniu własnym państwa, tj. pomocy prawnej z urzędu? Czy władze samorządowe (NRA i KRRP) kiedykolwiek odważą się zainicjować protest środowiska przeciwko pogardzie dla nas i zmuszaniu nas do pracy na każde zawołanie za stawki , które nie były zwiększane od 13 lat? Gdzie jest granica naszej wytrzymałości na darmową pracę? Czy jest nią świadczenie pracy w urzędówkach sądowych za te marne grosze? Czy będzie nią konieczność przymusowej pracy w pakamerach? Czy też może dopiero opłacanie z własnej kieszeni tłumaczy w projektowanej przez rząd pomocy prawnej dla azylantów?

Dlaczego Skarb Państwa podwyższa wynagrodzenie sędziom i prokuratorom, a nam żałuje? Z jakiego powodu za tą samą pracę (obsługa prawna spraw sądowych z urzędu) prokurator i sędzia otrzymują godziwe wynagrodzenie, mają prawo do godziwej emerytury i innych bonusów, a adwokat i radca jest popychadłem, który nie dość, że za te ochłapy musi utrzymać warsztat pracy, to jeszcze odpowiada własnym majątkiem za błędy swoje i sędziego? Czy niskie stawki za sprawy z urzędu nie są zagrożeniem dla niezależności adwokatów, a tym samym dla prawidłowego wykonywania zawodu adwokata (szczególnie obron karnych)? Dlaczego zgodziliśmy się na nową procedurę karną bez zagwarantowania ustawowych środków na budżet obrony w sprawach z urzędu (z przeznaczeniem na choćby podstawowe przeprowadzenie postępowania dowodowego)?

Dlaczego NRA (KRRP) zlekceważyła głosy niektórych adwokatów (radców prawnych, w tym adw. Andrzeja Nogala, aby w sprawach z urzędu wprowadzić granice odpowiedzialności oc adwokatów (radców prawnych) czy to do 3-krotności wynagrodzenia czy do wysokości polisy oc? Czy NRA (KRRP) jest bardziej przedstawicielem adwokatów (radców prawnych) czy też powoli staje się pasem transmisyjnym do narzucania i egzekwowania kolejnych obowiązków nakładanych na adwokatów (radców prawnych)? Dlaczego z uporem maniaka forsujemy bezpłatne poradnictwo prawne choć wiemy, że skutkuje to narastaniem poglądu, że praca adwokata (radcy prawnego) powinna być darmowa?

Dlaczego VAT za usługi prawne wynosi 23 %, a za usługi medyczne i korepetycje jest 0 (lub zwolnienie)? Dlaczego adwokat (radca prawny) ma obowiązek przyjąć prowadzenie sprawy z urzędu Dlaczego nie może odmówić, nawet z ważnych powodów takich jak zdrowie własne lub członków rodziny? Czy zaostrzanie sądownictwa dyscyplinarnego ma doprowadzić do tego, że będziemy grzeczni i układni dla różnorakich włodarzy bo inaczej dostaniemy mocnego klapsa? Dlaczego nie możemy wykonywać zawodu w formie spółki z o.o., a adwokaci dodatkowo w formie umowy o pracę, mimo że ponosimy ogromne ryzyko zawodowe, a w otaczającej nas rzeczywistości dochodzi do coraz większej liczby bankructw, a obywatele, w tym przedsiębiorcy mają coraz więcej długów? Dlaczego mamy potwierdzać nasze zwolnienia lekarskie przez lekarza sądowego skoro prokuratorzy i sędziowie nie muszą?

Dlaczego w kpk jest wysoka kara za nieobecność obrońcy na rozprawie, także obrońcy z urzędu, którego wynagrodzenie w porównaniu do kary jest znikome ? Dlaczego godzimy się na rozwiązania proceduralne (kpc, kpk, postępowanie przed sąd. adm.), które godzą w nasz komfort pracy i narażają nas na większe koszty, dłuższy czas pracy oraz większy stres? Dlaczego NRA (KRRP) nie podjęła walki z tzw. inflacją prawa, mimo że ciągłe zmiany przepisów są ze szkodą dla obywateli oraz dla nas ? Dlaczego NRA (KRRP) nie rozwiązują naszych realnych problemów, a skupia się na działaniach pozornych, takich jak bale, mistrzostwa, szkolenia ?

Adwokat Tomasz Kreis

lw8e8

Udostępnij wpis
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ