Aplikacja adwokacka, kurs podstawowy – Matka Polka Aplikantka

Działalność gospodarcza, kurs dodatkowy…

 

Wielu aplikantów zarówno adwokackich jak i radcowskich, zastanawia się nad prowadzeniem własnej działalności gospodarczej już podczas odbywania aplikacji. Przed podjęciem tej decyzji mają jednak dylematy. Po pierwsze stawiają sobie pytanie czy w ogóle warto tak wcześnie wchodzić samodzielnie na rynek usług prawniczych, a po drugie czy w ogóle jest to zgodne z obowiązującym prawem. W tym miejscu przede wszystkim należy wyjaśnić, iż co do zasady po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności aplikanci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Jednakże problem może pojawić się wówczas, gdy działają pod firmą: “Kancelaria Prawna”. Termin ten jest bowiem zarezerwowany dla dwóch podmiotów, które występują w charakterze profesjonalnych pełnomocników procesowych zgodnie z art. 87 § 1 KPC. Podkreślić w tym miejscu należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (art. 4a), jak i z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (art. 8) mowa o tym, iż adwokat i radca prawny wykonuje zawód w kancelarii odpowiednio – adwokackiej bądź radcy prawnego.

 

Jeśli, więc aplikant zdecyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej powinien dla własnego dobra wybrać inną nazwę niż “Kancelaria Prawna”, gdyż zgodnie z art. 433§ 2 KC: firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Za tak przyjętym stanowiskiem przemawia również orzecznictwo: Prowadzenie działalności pod firmą „Kancelaria prawna” jest raczej zarezerwowane jedynie dla adwokatów i radców prawnych. Każdy inny, kto działalność pod wspomnianą firmą prowadzi, wprowadza w błąd zarówno co do osoby przedsiębiorcy, jak i co do przedmiotu działalności (Postanowienie SN z dnia 28.02.2008r. III CSK 245/07).

 

Udzielając odpowiedzi na przedmiotowe tezy wskazać, więc należy, iż aplikanci zarówno adwokaccy jak i radcowscy mają prawo do prowadzenie działalności gospodarczej polegającej nam poradnictwie prawnym, a uprawnienia te wynikają z zasady swobody działalności gospodarczej. Niepowinni natomiast używać nazwy “Kancelaria Prawna”. Prowadzenie samodzielnie własnej działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług prawnych już podczas odbywania aplikacji ma zarówno wiele plusów, gdyż aplikant ma możliwość wcześniejszego wejścia na rynek, zapoznania się z jego realiami, zdobycia doświadczenia, klientów, itp., ale też wiąże się zarazem z dużą odpowiedzialnością. Każdy powinien, więc samodzielne zadecydować czy chce już podczas aplikacji prowadzić własną działalność gospodarczą czy woli z tą decyzją poczekać. Decyzja należy do Państwa. Problem jednak pozostaje aktualny wobec pojawiających się dużej ilości zleceń substytucji, gdzie wystawiona faktura staje się warunkiem zlecenia aplikantowi substytucji, co znacznie zawęża gro zainteresowanych, gdyż działalność gospodarcza wśród aplikantów adwokackich nie jest tak popularną alternatywą, jak dzieje się to u aplikantów radcowskich. Ale potrzeba matką rynku.

 

Matka Polka Aplikantka, Kancelaria Prawna Aplikanta

IMG_3728-150x150

Share Post
Written by

Życiowo żona i matka, z zawodu prawnik, z aplikacji adwokat in spe. Pomiędzy kodeksami układa inne historie, nie przejmuje się tym na co nie ma wpływu, a w wolnych chwilach opisuje świat widziany oczami aplikanta.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.