Apel Komisji Praw Człowieka NRA o publikację wyroku TK

Komisja Praw Człowieka podjęła uchwałę, w której apeluje do Premier Beaty Szydło o niezwłoczne ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygnaturze K 34/15 w Dzienniku Ustaw.

eS6wsQPYhf_H7i1vyl0TT97W9DxBCNRdBNTn6NlpppY

Komisja zwraca uwagę, że brak niezwłocznej publikacji wskazanego wyroku TK podważa obowiązujący porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i narusza powagę Trybunału, który z mocy Konstytucji stoi na straży tego porządku. W konsekwencji zagraża efektywności ochrony konstytucyjnych praw i wolności przynależnych wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.