Home2016Marzec (Page 2)

Marzec 2016

Założenia strategiczne: Pozycja Adwokatury w społeczeństwie i strukturze publicznej za 20 lat. Adwokatura - profesjonalna, intelektualna elita społeczeństwa, posiadająca zbudowaną na przestrzeni wielu lat chlubnej historii znaczącą pozycję oraz autorytet, odgrywająca istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju. Adwokatura rozpoznawalna i dostępna dla społeczeństwa, zapewniająca wykwalifikowaną

Za nami rozstrzygnięcie w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – „ustawy blokującej” działalność orzeczniczą TK (K 47/15). Wiemy, że jest ona niezgodna z konstytucją z przyczyn, które trudno zliczyć. W sposób wiążący dla każdego i powszechnie obowiązujący przesądzone zostało, że nie można zwykłą ustawą

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali niedawno do Ministra Sprawiedliwości interpelacje, w których sugerują obniżenie wysokości kosztów zasądzanych przez sąd od strony przegrywającej proces. Dotyczą one reguł przewidzianych w rozporządzeniu, które uzupełnia przewidzianą w KPC regułę zwrotu stronie wygrywającej proces poniesionych przez nią kosztów zastępstwa procesowego

„Być kobietą, być kobietą marzę ciągle będąc dzieckiem” śpiewała beztroskim głosem Alicja Majewska, prezentując niezliczone możliwości odsłony kobiecej natury. Właśnie dziś pokusić się można o próbę odpowiedzi na pytanie, czy poza biżuterią, kapeluszami, wielbicielami, listami, różami, bankietami i wernisażami Kobietom warto życzyć wykonywania zawodu adwokata.   Kobieta