Do rzeczy, adw. Łukasz Wydra

Ten felieton nie będzie może aż tak widowiskowy, bez pompy na końcu. Tym niemniej, do jego popełnienia skłoniła mnie rozmowa z jednym z członków władz stołecznej Izby sprzed kilku dni. Zacny Mecenas powiedział mi: ja tak bardzo chciałbym żeby Adwokatura zaczęła być w końcu merytoryczna. Gdy uprzejmie odpowiedziałem, iż cieszę się, że w końcu ktoś to mówi, ów Gentleman replikował: ja to mówię od bardzo dawna, Panie Kolego. I zaczęliśmy dyskutować o tym, jak bardzo przecież przekaz merytoryczny i konieczność jego niesienia społeczeństwu są wpisane w naszą, adwokacką, ustawę.

 

 

Dlatego, szczerze cieszy wzmożona aktywność Adwokatury na tym polu. Daje się zauważyć zwiększoną aktywność Naczelnej Rady Adwokackiej, zaś w stołecznej Izbie Adwokackiej – konferencje merytoryczne organizowane są praktycznie co kilka tygodni. Byłem na kilku z nich w ostatnim czasie, sala jest pełna praktycznie za każdym razem. Młodzi adwokaci i aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie organizują warsztaty dot. radzenia sobie ze stresem, chcą docierać do szkół z edukacją prawną (swoją drogą, należy poważnie zastanowić się nad lobbowaniem w Ministerstwie Edukacji by wprowadzić nauczanie przedmiotu o nazwie: „podstawy edukacji prawnej”). Wtedy, młodzi ludzie – wchodzący w dorosłe życie – wiedzieliby, m.in. że najbezpieczniej powierzać opiekę prawną adwokatom. Nie muszę dodawać, jak korzystne mogłoby to być dla środowiska z punktu widzenia absolutnej konieczności poszerzania pól adwokackiej aktywności zawodowej. Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła również przepisy, dające podstawy powoływania sekcji tematycznych. Ostatnie zebranie informacyjne w przedmiocie sekcji w siedzibie ORA Warszawa pokazało, że zainteresowanie adwokatów i aplikantów projektem jest bardzo duże. Stołeczna Rada, z Dziekanem na czele, wspiera ideę sekcji. To bardzo cieszy, ze względów także osobistych, niżej podpisanego. Ludzie zapisują się do sekcji tematycznych, chcą poszerzać wiedzę, dzielić się nią. Pojawiają się bardzo ciekawe pomysły dotyczące projektów, które miałyby być w przyszłości realizowane w ramach poszczególnych przyszłych sekcji. Z tego, co w  kuluarach wiadomo, projektem sekcji tematycznych zainteresowana jest również (bliska memu sercu) Izba Adwokacka w Krakowie. Pozostaje wierzyć, że projekt sekcji tematycznych stanie się inicjatywą ogólnopolską i wszystkie izby będą chciały wykorzystać tę sprawdzoną m.in. za Atlantykiem i we Francji platformę.

 

 

Cele są klarowne. Ponieważ świat idzie do przodu, Adwokatura musi za tymi zmianami nadążać. Dla kogoś, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi, jest oczywiste, jak bardzo biznes się dynamizuje, zaś wszelkie dziedziny wiedzy – coraz bardziej przenikają. Kto kilka lat temu słyszał o neuromarketingu? Łączenie prawa i ekonomii od kilkudziesięciu lat jest na porządku dziennym, jest to jeden z najbardziej modnych ostatnio trendów filozoficznych w prawie. Jesteśmy, jak mało która grupa zawodowa nad Wisłą, naturalnymi inicjatorami debaty publicznej. Powinniśmy czytać sygnały, jakie wysyła do nas rynek i natychmiast na nie właściwie reagować. Zwłaszcza w dobie rosnącej konkurencji na rynku usług prawniczych, która jest wynikiem pojawiania się na nim coraz to nowych graczy.

 

 

Nie jest przypadkiem, iż największe problemy ekonomiczne mają, z zasady, kraje o najsłabszej edukacji. Adwokatura powinna być zatem jak najbardziej aktywna na polu współdziałania w kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa. Wszyscy musimy wykorzystywać szansę na zdynamizowanie tych procesów. Pewne struktury, jednostki Adwokatury już wytworzyły.

 

Adw. Łukasz Wydra

3f3d2b9-kopia

Share Post
Written by

Adwokat, dużo czyta (zwłaszcza o arbitrażu), pisze (najchętniej - lekko), ogląda (także w muzeach), drży o losy Chicago Bulls, a wszystko to, zwykle w słuchawkach

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.