Home2015sierpień

sierpień 2015

Ostatni zaprotokołowany, czyli 4. odcinek pierwszego sezonu Prawa Agaty był już tak dawno, że adwokota ogarnęła lekka nostalgia. Wracamy zatem do gry. Agacie nawala samochód. Okoliczność ta, aby w toku postępowania mogła stanowić podstawę usprawiedliwienia nieobecności pełnomocnika lub obrońcy wymagałaby wiele zachodu. Odwołanie wszystkich zaplanowanych spotkań naszej