Home2015sierpień

sierpień 2015

Ostatni zaprotokołowany, czyli 4. odcinek pierwszego sezonu Prawa Agaty był już tak dawno, że adwokota ogarnęła lekka nostalgia. Wracamy zatem do gry. Agacie nawala samochód. Okoliczność ta, aby w toku postępowania mogła stanowić podstawę usprawiedliwienia nieobecności pełnomocnika lub obrońcy wymagałaby wiele zachodu. Odwołanie wszystkich zaplanowanych spotkań naszej

Rząd, parlamentarzyści oraz spora część opinii publicznej z niemałym zdziwieniem przyjęła ostatnie decyzje środowiska adwokackiego w sprawie wszczęcia protestów, związanymi z rozmaitymi szykanami władzy wobec środowiska adwokackiego. Niektórzy prawnicy także z mieszanymi uczuciami przyjęli tego rodzaju inicjatywę władz adwokackich. Mówiono: dawniej tak nie bywało! Z tej

Na fejsbukowej ściance Pokoju Adwokackiego przeczytaliśmy apel jednego z naszych czytelników, Pana Mecenasa Łukasza Brydaka o następującej treści: Z uwagi na to, że wpis porusza wiele istotnych kwestii uznaliśmy, że ramy fejsbuka nie pozwalają na pełne ustosunkowanie się do niego, czynimy to zatem tutaj mając nadzieję,