Home2018 (Page 5)

Luty 2018

„RODO w praktyce kancelarii adwokackiej i wdrożenie dyrektywy policyjnej” to temat konferencji, którą zorganizowali wspólnie Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, adw. dr Paweł Litwiński, członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. stosowania RODO i redaktor naukowy Komentarza do RODO oraz Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Konferencja

NRA przypomina adwokatom współpracującym z aplikantami adwokackimi lub zatrudniającym ich, że za podejmowane przezeń na rzecz adwokatów czynności należne jest wynagrodzenie. NRA apeluje do Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, aby przy wyznaczaniu patronów wprowadzić rozwiązania systemowe zapewniające aplikantom wynagrodzenie. Na marginesie, odpis na NRA został obniżony - w

Interpelacja poselska w sprawie objęcia aplikantów prawniczych ulgami na przejazdy środkami transportu   Szanowni Państwo Ministrowie, z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na mocy której doktoranci do ukończenia 35.

Pomoc prawna dziennikarza Korzystanie przez adwokata z pomocy dziennikarza przy prowadzeniu jakiejkolwiek sprawy jest wysoce niewłaściwe. Udział adwokata w spotkaniach, które nie są objęte czynnościami zawodowymi adwokata, a które w sposób pośredni mogą wpływać na sposób rozstrzygnięcia sprawy przez właściwą władzę, stanowi naruszenie obowiązków zawodowych, a

Problem wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych za sprawy prowadzone z urzędu niezmiennie wzbudza niemałe zainteresowanie zarówno przedstawicieli tych zawodów jak i osób postronnych. Pierwsi od lat niezmiennie wyrażają swoje niezadowolenie i frustrację wywołaną obowiązkiem prowadzenia spraw często przez długie lata, a wynagradzanych miernie. Drudzy zwykli