Home2018 (Page 4)

Marzec 2018

Sędziowie ponoszą odpowiedzialność: w przypadku rażącego i oczywistego (!) naruszenia przepisów prawa w orzeczeniu - wytyk, który właściwie pozbawia szansy na pełnienie jakiejkolwiek funkcji i awansu, może być podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i obniżenia wynagrodzenia na kilka lat; wytyk to wstyd, podwójną odpowiedzialność za

STANOWISKO SAMORZĄDÓW APLIKANTÓW ADWOKACKICH WS. TZW. „APLIKACJI UNIWERSYTECKIEJ” Samorządy Aplikantów Adwokackich, po zapoznaniu się z propozycjami dotyczącymi wprowadzenia tzw. „aplikacji uniwersyteckiej”, jako kolejnej drogi dojścia do zawodu adwokata, uwzględniając przeprowadzone konsultacje z aplikantami adwokackimi obecnie odbywającymi kształcenie zawodowe, wyrażają sprzeciw wobec pomysłu wprowadzenia aplikacji uniwersyteckiej. Uzasadniając powyższe, wskazujemy, że: od