Home2017Lipiec (Page 11)

Lipiec 2017

- Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej takiej jak UberPop i ścigać tę działalność na drodze karnej bez obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji o projekcie ustawy - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar. Sprawa wprawdzie nie dotyczy polskiego Ubera, lecz odnosi się spółki

[caption id="attachment_6082" align="alignleft" width="300"] Budynek Sądu Najwyższego (foto sn.gov.pl)[/caption] Sąd Najwyższy nakazał Ministrowi Sprawiedliwości ponowne rozpatrzenie wniosku Prokurator Katarzyny Bosiakowskiej o przejście na wcześniejszą emeryturę z powodów zdrowotnych Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie zgodził się aby Prokurator Katarzyna Bosiakowska przeszła na wcześniejszą emeryturę z powodów zdrowotnych. Rozstrzygnięcie

Clarence Seward Darrow urodził się 18 kwietnia 1857 r. W małym miasteczku stanu Ohio, Framdale. W 1844 r. jego rodzina przeniosła się do Kinsman, które od tej pory Clarence nazywał swoim miastem rodzinnym. Darrowowie uchodzili w miasteczku za agnostyków i wolnomyślicieli. Ojciec Clarenca Amirus zarabiał na

Kierownik jednego z Urzędów Stanu Cywilnego zwrócił się do Rady Języka Polskiego z takim oto zapytaniem: (…) uprzejmie proszę o opinię w sytuacji nadania dziecku obywateli polskich, pochodzącemu z małżeństwa, imion o tym samym brzmieniu i pisowni –  Paweł Paweł. Moje wątpliwości budzi okoliczność, iż forma nadania takich samych imion

Sąd Rejonowy w Płocku wyrokiem z 16 lutego 2017 roku uznał Małgorzatę S. – właścicielkę 2 psów za winną znęcania się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, bez pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby życiowe, czym doprowadziła psa o

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt: I ACa 1026/16 zasadne jest żądanie byłych teściów, skierowane do byłej synowej o zwrot "prezentu od Mikołaja" uzyskanego tytułem bezpodstawnego wzbogacenia,   z okazji Dnia św. Mikołaja zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego prezentami obdarowuje się