Nie znaleziono wpisów.

Health & Fitness

Warszawa, 26 listopada 2020 r. Szanowny Pan Mecenas Jacek Trela Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej   Szanowny Panie Prezesie, mając na

Niedawno przeczytałam zdanie: "Kto w Polsce mieszka, ten się w cyrku nie śmieje" i zgadzam

List otwarty do Szanownego Pana Profesora Doktora Habilitowanego Czesława Martysza Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Jak słusznie podnoszą autorki instagramowe-go profilu Jak wycho­wywać dziewczynki, zdanie „Nie jestem taka jak inne

Przepisy nie powinny być tak skonstruowane, aby ustalenie brzmienia przepisu wprowadzonego przed miesiącem wymagało kilkugodzinnej

Siłą Adwokatury jest jej wrażliwość (w szczególności na problemy społeczne) i apolityczność. Niezabranie przez NRA

PAMIĘTAJ O PRZYSŁUGUJĄCYCH CI PRAWACH: 1. Prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym

Naczelna Rada Adwokacka znana jest z tego, że w rozmaitych sprawach wydaje uchwały i zabiera

a
Entertainment & Tips

Nie znaleziono wpisów.