Pokrzywdzona kobieta w sądzie- symulacja rozprawy

16707588_1340126206057371_2387998534764336916_oDnia 10 lutego 2017 roku w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi adwokatki i adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadzą warsztaty praktyczne dla pokrzywdzonych kobiet. Pierwszeństwo mają klientki Centrum Praw Kobiet. Warsztaty będą miały charakter symulacji rozprawy przed prawdziwym sądem. Adwokaci wcielą się w rolę sędziego, prokuratora, pełnomocników i świadków. Zostaną omówione dwa przypadki- jeden dotyczący gwałtu, drugi znęcania psychicznego i fizycznego. Dla potrzeby warsztatów zostały napisane akta sądowe, zawierają one zeznania pokrzywdzonych, oskarżonego, świadków, niebieską kartę, akt oskarżenia, dokumentacje medyczną czy notatki służbowe.
Panie będą brały czynny udział w warsztatach i podobnie jak adwokatom zostaną im przypisane role do odegrania. Będą mogły także zadawać pytania o przebieg postępowania. Warsztaty mają na celu przybliżenie Klientkom Centrum Praw Kobiet tego, co może ich czekać podczas prawdziwej rozprawy w sądzie.
Przed warsztatami adwokatki i adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadzili wykłady wprowadzające o podstawowych prawach, jakie przysługują im jako pokrzywdzonym w postępowaniu karnym.

Pierwszeństwo mają klientki biorące udział w spotkaniu 2 lutego . Zgłoszenia tel. 22 622 25 17 lub warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.