Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym

Tekst dekretu o stanie wojennym z adnotacjami Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu i jego zastępców został powielony w późniejszym czasie i rozesłany do jednostek organizacyjnych KWMO w Radomiu przez Wydział Ogólny KWMO w Radomiu (pieczątka nagłówkowa bez kolejnego numeru oraz litera A przed liczbą dziennika korespondencyjnego używana była przez tę jednostkę KWMO). Prezentowany egz. nr 33 trafił do Wydziału Śledczego KWMO w Radomiu w dniu 17 grudnia 1981 r. i zostały naniesione na nim wówczas odręczne dopiski przez naczelnika tego wydziału podpułkownika Kazimierza Rojewskiego (m.in. błędna data dekretu – powinno być 12 grudnia 1981 r., a nie 13 grudnia 1981 r.).

 

Jak stwierdzono powyżej, nie był to tekst jednolity z ogłoszonym w Dzienniku Ustaw – jest to o tyle istotne, że to właśnie Wydział Śledczy KWMO, na wnioski jednostek operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, formalnie prowadził sprawy dotyczące decyzji o internowaniu, wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego MO. W opublikowanym tekście brak ostatniej karty, zawierającej ust. 2 art. 59 i artykuły 60 i 61.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

[wprowadzenie i dokument – ze strony ipn.gov.pl]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.