HomeBlock 1

Block 1

Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym jak prawo wygląda w innych państwach niż w Polsce, na jakich opiera się wartościach, jakie zasady są wiodące w innym systemie prawnym. Prawo innych państw może znacznie różnic

W ostatnich latach platforma Instagram bardzo się rozwinęła i obecnie

Wybory parlamentarne już za pasem. Do Sejmu i Senatu kandydują

Michael Jackson, znany także jako „Król Popu” zmarł już ponad

Pokój Adwokacki wpis nr PR 19484 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Rejestrowy adres redakcji: ul. Grójecka 43 lok.1, 02-031 Warszawa mail: nasz@pokojadwokacki.pl tel: 600 989 568  redaktor naczelny i wydawca: Joanna Parafianowicz, adwokat r  

Wszystko, co publikujemy w Pokoju Adwokackim chroni prawo autorskie i

Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym jak prawo wygląda w innych państwach niż w Polsce, na jakich opiera się wartościach, jakie zasady są wiodące w innym systemie prawnym. Prawo innych państw może znacznie różnic

W ostatnich latach platforma Instagram bardzo się rozwinęła i obecnie

Wybory parlamentarne już za pasem. Do Sejmu i Senatu kandydują

Dress code stanowi narzędzie marketingowe i pełni wiele funkcji. Istotnymi

Nie znaleziono wpisów.

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie rozkaz suwerena w istocie – zgadzając

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność

  Jak pan mecenas widzi Adwokaturę? Kondycję Adwokatury widzę dobrze. Mam ten

Nie znaleziono wpisów.

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie rozkaz suwerena w istocie – zgadzając

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność

  Jak pan mecenas widzi Adwokaturę? Kondycję Adwokatury widzę dobrze. Mam ten