Home2019 (Page 3)

luty 2019

Adwokat na zwolnieniu lekarskim, zamykający kancelarię i leżący z termoforem w łóżku to zjawisko, które co do istoty przypomina fenomen UFO – są tacy, którzy je widzieli, ale nie ma na to wystarczających dowodów. Wolny zawód i możliwość nieskrępowanego niczym, poza rozsądkiem, doboru klientów i spraw,

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała projekt ustawy o świadczeniu usług prawniczych, którego głównym założeniem jest wprowadzenie zasady, że mogą być one świadczone wyłącznie przez adwokatów i radców (oraz szereg innych podmiotów wymienionych w projekcie ustawy). Ponieważ od lat jestem zwolennikiem wprowadzenia tego rodzaju projektu, poniżej kilka

Nie żyje Jan Olszewski, wielki adwokat. W okresie II wojny światowej i okupacji żołnierz Szarych Szeregów oraz uczestnik powstania warszawskiego. Działacz opozycji demokratycznej i obrońca w procesach politycznych w okresie PRL, polityk. Poniżej, mowa końcowa adw. Jana Olszewskiego w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. Wystąpienie zaliczane

Ptasiński stał przed wejściem do budynku, lekko zadumany. Wspomnienia ostatnich lat, które doprowadziły go do tego miejsca, mimowolnie przewijały mu się przed oczami. Studia – wybrane dziełem przypadku, a ściślej - przez dziewczynę, która wyperswadowała mu bliższe zapoznanie z badaniami wierzeń starożytnych ludów przedsłowiańskich. Aplikacja -