Home2019 (Page 2)

wrzesień 2019

Przeciągnęła się jak zadowolona kotka, a pierwsze promyki wiosennego słońca zatańczyły na jej ciele niczym refleksy mądrości płynące z orzeczeń Sądu Najwyższego. - No, koguciku - rzuciła miękkim głosem - zbieraj się, czas stawić czoło nowemu porankowi. Kogucik chwilę rozważał, czy zwrócić uwagę, że żarty z

- Proszę pana - perorował Ptasiński - znajdujące się tutaj pismo procesowe, zwane pozwem, zawiera szereg błędów formalnych, merytorycznych, logicznych, stylistycznych, estetycznych, a nadto wprost epatuje schoppenhauerowską erystyką, której nadużycie jednoznacznie wskazuje na brak racji po stronie autora tego pisma. Smuci mnie, z solidarności zawodowej,

Funkcjonariusz pojawił się nagle, niczym klauzula wykonalności na tytule egzekucyjnym. Zdecydowanym gestem skierował Ptasińskiego na pobocze. Showtime! – pomyślał Ptasiński. - Dzień dobry panie kierowco, aspirant Nowaczyk, WRD Łomianki – zagaił z zawodową uprzejmością funkcjonariusz – dokąd się Pan tak śpieszy? Ptasiński, drżąc z oburzenia na tak jawną