Home2019marzec

marzec 2019

Przeciągnęła się jak zadowolona kotka, a pierwsze promyki wiosennego słońca zatańczyły na jej ciele niczym refleksy mądrości płynące z orzeczeń Sądu Najwyższego. - No, koguciku - rzuciła miękkim głosem - zbieraj się, czas stawić czoło nowemu porankowi. Kogucik chwilę rozważał, czy zwrócić uwagę, że żarty z

- Proszę pana - perorował Ptasiński - znajdujące się tutaj pismo procesowe, zwane pozwem, zawiera szereg błędów formalnych, merytorycznych, logicznych, stylistycznych, estetycznych, a nadto wprost epatuje schoppenhauerowską erystyką, której nadużycie jednoznacznie wskazuje na brak racji po stronie autora tego pisma. Smuci mnie, z solidarności zawodowej,